Radar powietrze-powietrze, tryby ACM – poradnik F/A-18C Hornet

W sytuacjach, gdy wrogi samolot jest w zasięgu wzroku (bliżej niż 10 mil), nie ma czasu na obsługę radaru na malutkim ekranie MFD – wtedy liczy się każda sekunda i namierzanie przeciwnika jest w pełni zautomatyzowane. Wszystko obsługujemy kciukiem na drążku, a odpowiednia symbolika wyświetla się przed oczami, na HUDzie.
Do tego służą właśnie tryby radaru ACM – Air Combat Maneuvering (manewry w czasie walki powietrznej).

Wyjątkiem jest podtryb AACQ, który pozwala na automatyczne namierzanie w trybie BVR ze znacznie dalszej odległości.

W zależności od sytuacji i przede wszystkim tego, gdzie znajduje się względem nas wrogi samolot, pilot ma do wyboru kilka trybów ACM koncentrujących się na różnych fragmentach przestrzeni przed samolotem. Każde automatyczne namierzenie wroga skutkuje przejściem radaru do trybu śledzenia pojedynczego celu STT (Single Target Track), by od razu odpalić pocisk.

Dostępne tryby ACM w F/A-18C Hornet to:
AACQ (Automatic Acquisition Mode) – zasięg BVR
GACQ (Gun Acquisition) – zasięg 5 mil
BST (Boresight) – zasięg 10 mil
VACQ (Vertical Acquisition) – zasięg 5 mil
WACQ (Wide Acquisition) – zasięg 10 mil
HACQ (Helmet Acquisition) – zasięg 10 mil
LHAQ (Long-Range Helmet Acquisition) – zasięg 40 mil

Do wyboru trybów ACM służą głównie różne kierunki przycisku SENSOR CONTROL SWITCH.
Do odznaczania celu w każdym trybie służy przycisk UNDESIGNATE.

Za każdym razem upewnij się, że odbezpieczyłeś uzbrojenie MASTER ARM ON i jesteś w trybie atakowania celów powietrznych A/A.

AACQ – Automatic Acquisition Mode

Zasięg – ustalony dla trybu BVR
Włączanie: SENSOR CONTROL SWITCH RIGHT
Tryb AACQ jako jedyny wybierany jest w czasie skanowania radarem celów poza zasięgiem wzroku (BVR), np. przy trybie RWS. Jego uruchomienie spowoduje automatyczne namierzenie pierwszego celu w zasięgu i przejście w tryb śledzenia pojedynczego celu STT.
Działanie AACQ potwierdza mały napis na ekranie radaru.

GACQ – Gun Acquisition

Zasięg – 5 mil
Włączanie – LEWY SHIFT +X
Tryb GACQ (Gun Acquisition), czyli namierzanie dla działka, uruchamia się automatycznie razem z wyborem działka, jak broni powietrze-powietrze.
Na HUDzie pojawi się tzw. „lejek” – celownik działka oraz okrąg 20 stopniowy z przerywanej linii oznaczający zasięg skanowania radaru. Jeśli cel znajdzie się w jego obwodzie i będzie bliżej niż 5 mil – zostanie automatycznie zalockowany. Symbolika HUD przedstawia się tak:

BST – Boresight

Zasięg – 10 mil
Włączanie: SENSOR CONTROL SWITCH FORWARD.
Tryb BST (Boresight), czyli namierzanie „na muszkę i szczerbinkę” działa dokładnie jak w karabinie. Na HUDzie pojawia się niewielkie kółko – celownik 3.3 stopnia, w którym radar aktywnie skanuje przestrzeń. Nakierowanie samolotu tak, by celownik boresight znalazł się na celu spowoduje jego automatyczne zalockowanie.
Symbolika HUD przedstawia się tak:

VACQ – Vertical Acquisition

Zasięg – 5 mil
Włączanie: SENSOR CONTROL SWITCH FORWARD -> SENSOR CONTROL SWITCH DOWN
Tryb VACQ (Vertical Acquisition), czyli namierzanie w pionie, pozwala lockować cele znajdujące się wzdłuż pionowej osi naszego samolotu na 46 stopni w górę i 13 w dół – poza polem widzenia w górę i trochę w dół. Dzięki tej wyższej wartości w górę jest bardzo przydatny w ciasnej walce kołowej.
Symbolika HUD przedstawia się tak:

WACQ – Wide Acquisition

Zasięg – 5 mil
Włączanie: SENSOR CONTROL SWITCH FORWARD -> SENSOR CONTROL SWITCH LEFT
Tryb WACQ (Wide Acquisition), czyli namierzanie w polu szerokim (wide), jest odwrotnością pionowego VACQ i pozwala lockować cele znajdujące się wzdłuż poziomego pasa osi samolotu, wyłapując cele lecące obok nas. Tryb WACQ może działać w dwóch podtrybach: CAGED i UNCAGED. W tej pierwszej szerokie pole obrazujące zakres skanowania radaru jest „przyklejone” do stałego punktu Boresight, bezpośrednio przed samolotem. W przypadku UNCAGED pilot może skierować zakres skanowania w wybrane miejsce w granicach działania radaru, czyli np. nieco wyżej lub bardziej na lewo od kierunku lotu.

Podtryb CAGED

Włączany domyślnie. Symbolika HUD przedstawia się tak:

Podtryb UNCAGED

1.
Będąc w trybie WACQ wciśnij TDC Depress. Na HUDzie pojawi się szeroki prostokąt skanowania WACQ w odniesieniu do środka HUD-a.

2.
Za pomocą gałki lub przycisków TDC SLEW przesuń prostokąt w wybrane miejsce, gdzie radar może prędzej wychwycić kontakt. Możesz go ustawić w dowolnym miejscu w granicach osi. Ich środek to punkt Boresight trybu Caged.

HACQ – Helmet Acquisition

Zasięg – 10 mil
Włączanie: HMD + SENSOR CONTROL SWITCH FORWARD SHORT (krótkie wciśnięcie)
Tryb HACQ (Helmet Acquisition), czyli namierzanie hełmem pozwala lockować cele na które pilot po prostu spojrzy, dzięki celownikowi zespolonemu z wyświetlaczem nahełmowym HMD (Helmet Mounted Display). Po włączeniu HMD podstawowe informacje z HUDa nie są już pokazywane na frontowym wyświetlaczu, a podążają za wzrokiem pilota gdziekolwiek spojrzy, z odpowiednimi ograniczeniami na boki.

Uruchomienie HACQ działa tak samo, jak tryb Boresight, czyli wyświetla niewielki okrąg (muszka-szczerbinka) podążający za wzrokiem pilota. Cokolwiek znajdzie się w w obrębie celownika i w zasięgu 10 mil, zostanie automatycznie namierzone.

Aby uruchomić HACQ trzeba najpierw włączyć wyświetlacz nahełmowy HMD. Przekręć gałkę w prawo.

Symbolika wyświetlacza HMD:

LHAQ – Helmet Acquisition

Zasięg – 40 mil
Włączanie: HMD + SENSOR CONTROL SWITCH FORWARD LONG (długie wciśnięcie)
Tryb LHAQ (Long-Range Helmet Acquisition), czyli namierzanie hełmem na daleki zasięg, działa dokładnie tak samo jak HACQ, tyle że namierza cele z dalszej odległości – do 40 mil. Aby włączyć ten tryb, trzeba dłużej przytrzymać właściwy przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa trybu LHAQ.

Ściągnij wersję PDF

2 Replies to “Radar powietrze-powietrze, tryby ACM – poradnik F/A-18C Hornet”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *