Rakiety i działko M61 – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Niezbędne przyciski
Rakiety niekierowane HYDRA
Działko M61 w trybie A-G

Działko M61 oraz zasobniki rakiet niekierowanych w F-16C Viper to broń, która wywołuje najmniejsze „szkody uboczne”. Ich celność zależy tylko od kunsztu pilota. Wymagają zejścia bardzo nisko nad cel, dlatego warto wcześniej upewnić się, że teren nie jest najeżony wyrzutniami rakiet.

W edytorze misji można zmienić typ amunicji działka (HP – high explosive, AP – armor piercing, Tracer – smugowe) oraz rodzaj wystrzeliwanych rakiet. Dostępne rodzaje rakiet niekierowanych to:

 • MK151 HE – high explosive
 • MK156 WP – white phosphorus – zapalające, dymne
 • MK5 Heat – high explosive anti tank – przeciw czołgom
 • MK61 WP – white phosphorus – zapalające, dymne

Każdy zasobnik zawiera 19 rakiet. Tylko w edytorze misji można ustawić, czy rakiety będą wystrzeliwane pojedynczo, czy w salwie. Z działkiem i rakietami można użyć zasobnika TGP i lasera, co teoretycznie daje dokładniejszy pomiar dystansu do celu, choć w praktyce różnice nie są jakieś zauważalne.

Niezbędne przyciski

 • WPN REL – spust rakiet
 • Gun Trigger 1st Detent – spust lasera
 • Gun Trigger 2n Detent – spust działka

Rakiety niekierowane HYDRA

1.
Upewnij się, że uzbrojenie jest aktywne MASTER ARM ON. Włącz tryb ataku celów naziemnych A-G.

2.
Przy rakietach HYDRA nie ma wiele programowania. Pozostawiamy tryb CCIP. Możemy jedynie zmienić typ rakiet jeśli przenosimy kilka i tryb strzału:

 • pojedyncza rakieta – SGL
 • para rakiet – PAIR (w przypadku gdy na obu skrzydłach są takie same zasobniki)

3.
Symbol na HUDzie to celownik rakiet – małe kółko z kropką w środku. Zwróć uwagę na wartość F – pokazuje odległość w milach do punktu na ziemi, jaki wskazuje celownik rakiet.

4.
Utrzymuj prędkość około 450 węzłów. Zacznij nurkowanie w kierunku celu z około 12 tysięcy stóp pod kątem 20-30 stopni (kąt na obrazku nie jest zbyt prawidłowy, ale często to też działa). Kiedy nad kółkiem pojawi się pozioma kreska, rakiety są w zasięgu. Naciśnij WPN RELEASE.

Laserowy pomiar dystansu do celu

1.
Opcjonalnie możesz namierzyć cel zasobnikiem TGP, co teoretycznie da lepszy pomiar dystansu do celu. Odbezpiecz laser po lewej LASER ARM ON. Znajdź cel na ekranie TGP i wybierz śledzenie POINT TRACK.

2.
Podczas podejścia do ataku wciśnij równocześnie GUN TRIGGER FIRST DETENT. Na HUDzie litera „L” zacznie migać – mierzenie dystansu laserem zacznie działać.

Działko M61 w trybie A-G

1.
Upewnij się, że uzbrojenie jest aktywne MASTER ARM ON. Włącz tryb ataku celów naziemnych A-G.

2.
Na ekranie uzbrojenia wybierz jeszcze raz tryb A-G.

3.
Włączy się tryb używania działka. Możesz tutaj jedynie podejrzeć ilość pozostałych pocisków i zmienić odległość wskazania dystansu do celu.

 • 51GUN – 51×10 pocisków = 510 sztuk amunicji
 • 12000FT RNG – odliczanie skutecznego dystansu do celu od 12000 stóp

UWAGA!
12 tysięcy stóp nie odnosi się tutaj do pułapu samolotu, a odległości od celu pokazywanego na HUDzie w milach morskich przy literze F! 12 tysięcy stóp = około 2 mile

4.
Jeśli to konieczne, wybierz inne wskazanie dystansu niż 12 tysięcy stóp. Możesz np. chcieć zmniejszyć dystans, by pociski miały większą energię i skuteczniej przebiły pancerz czołgów. Po kliknięciu na 12000RNG wybierz właściwą wartość w tysiącach stóp i potwierdź ENTR. W tym przypadku ustawione jest 9000 stóp – 1.4 mili

5.
Symbolika na HUDzie przedstawia się następująco:

 • celownik działka działa na zasadzie zegara, ma znaczniki na godzinach 12 – 3 – 6 – 9. Przy domyślnych ustawieniach skuteczny dystans do celu pojawi się od godziny 12. W tym przypadku będzie to godzina 8 i 8 tysięcy stóp – 1.3 mili
 • kropka w środku zaznaczona na żółto to miejsce, gdzie padną pociski
 • kropka zaznaczona na czerwono, to dystans 8000 stóp (godzina 8) zmieniony podczas programowania
 • STRF – strafe – tryb działka

6.
Zacznij podejście do ataku z lotu nurkowego:

 • kąt około 30 stopni
 • wysokość – im wyżej, tym więcej czasu na poprawki, ok. 12-10 tyś stóp
 • prędkość ok. 450
 • wymierz trochę pod celem i pozwól, by celownik naturalnie zrównał się z obiektem

7.
Gdy zasięg do celu zrówna się z ustawionym lub domyślnym 12 tyś, wewnątrz celownika pojawi się dodatkowe koło, które zacznie „odliczać” dystans przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

8.
Każde minięcie kolejnej „godziny” oznacza przypisany jej dystans, np. 3 godzina – 3000 stóp (0.5 mili). Naprowadź środek celownika na cel gdy pojawi się wewnętrzny okrąg i naciśnij GUN TRIGGER SECOND DETENT (drugi stopień, nie pierwszy, który tylko uruchomi laser).

Laserowy pomiar dystansu do celu

Tak jak przy rakietach, możesz skorzystać z laserowego pomiaru dystansu.

1.
Włącz zasobnik TGP. Tam gdzie będzie patrzeć celownik działka, tam będzie środek obrazu kamery TGP. Pamiętaj o uzbrojeniu lasera LASER ARM ON.

2.
Podczas ataku wciśnij GUN TRIGGER FIRST DETENT, co aktywuje laser. Na HUDzie litera „L” zacznie migać. Zasięg F001.2 teoretycznie powinien być dokładniejszy.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *