TACAN nawigacja – poradnik F/A-18C Hornet

TACAN, czyli Tactical Air Navigation System to jeden ze sposobów nawigacji w F/A-18C Hornet. Podaje kurs oraz dystans do wybranej stacji nadającej sygnał. W DCS World używamy go zwykle do odnalezienia lotniska, lotniskowca lub samolotu-cysterny, choć na mapach rozsiane są też punkty TACAN w różnych innych miejscach. Są one przydatne, kiedy nasz samolot nie wykrywa jeszcze docelowej stacji TACAN. Wymagana jest bowiem „czysta” linia widzenia, bez żadnych przeszkód terenowych.

Międzynarodowy symbol TACAN oraz jego postać na mapie F10 w DCS World. Każda stacja ma podany swój kanał – tutaj 77.

Do wykorzystania stacji TACAN musisz znać jej kanał, np. 71X, 68Y. Znajdziesz go w odprawie misji, swoim kneeboardzie lub na mapie pod klawiszem F10.

1.
Wybierz menu SUPT i ekran nawigacji HSI

2.
Włącz TACAN na konsoli UFC.

– wybierz TCN
– kliknij ON/OFF aż na wyświetlaczu pojawi się ON (czasem wymaga to dwukrotnego wciśnięcia)

3.
Wprowadź dane wybranej stacji.
– wybierz T/R lub A/A
– wybierz X lub Y
– wprowadź numer kanału i potwierdź ENT

T/R – transmit/recieve – standardowy wybór dla lotnisk, podaje namiar i dystans
RCV – receive – podaje tylko namiar
A/A – TACAN na samolocie – używamy do wyszukiwania cysterny
X – wymagana opcja dla każdego kanału
Y – opcjonalnie zamiast X
W tym przypadku wprowadziliśmy dane 10X dla tankowca A/A.

4.
Na ekranie HSI wybierz nawigację TCN zamiast waypoint – pojawi się odpowiedni symbol, na który musisz się kierować.

5.
Odpowiednie symbole są również na HUDzie. Karetka kursu, tak jak przy waypointach, pokazuje gdzie się kierować, a na dole widać odległość oraz nazwę stacji TACAN.

6.
Przy nawigacji TACAN można wykorzystać jeszcze opcję „przechwytywania kursu”, by w warunkach słabej widoczności naprowadzić samolot od razu na pas startowy.

– przytrzymaj dolny przełącznik CRS, aż na HSI pojawi się długa strzałka kursu, a na konsoli UFC pojawi się opcja CSEL (course select)
– wpisz na klawiaturze wybrany kurs i potwierdź ENT

7.
Zacznij przechwytywać kurs – skieruj samolot w stronę linii z grotem strzałki.

8.
Zwróć uwagę, że z HUDa zniknęła karetka kursu, a pojawiła się strzałka pokazująca kierunek przechwycenia.

9.
Tuż przed zrównaniem się symbolu samolotu ze strzałką kursu zrób zwrot, by lecieć równolegle do wyznaczonego kursu.

10.
Wyrównaj lot, by ustawić się idealnie na kurs.

11.
Na HUDzie strzałka kursu powinna pokryć się z symbolem Flight Path Marker.

Więcej informacji o wyborze kursu przy systemie TACAN znajdzie się we wpisie dotyczącym lądowania w warunkach ograniczonej widoczności.

Ściągnij plik PDF

One Reply to “TACAN nawigacja – poradnik F/A-18C Hornet”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *