TACAN i ADF nawigacja – poradnik A-10C II Tank Killer

Spis treści:
TACAN
Jak znaleźć kanał TACAN?
Przechwycenie kursu TACAN
Włączanie TACAN
Nawigacja według TACAN
Nawigacja ADF

TACAN i ADF to kolejne systemy nawigacji w A-10C obok głównego systemu EGI. TACAN, czyli Tactical Air Navigation System kieruje do specjalnych stacji nadających sygnał. Przydaje się głównie w naprowadzaniu na bazę lotniczą albo inny samolot w powietrzu, np. latającą cysternę. TACAN podaje kierunek oraz odległość do celu.

ADF to skrót od Automatic Direction Finder. Samolot naprowadzany jest na sygnał radiowy nadawany z dowolnego źródła, np. żołnierzy pod ostrzałem. W A-10C II Tank Killer musi to być jednak częstotliwość radia UHF w modulacji AM – inaczej nie pojawi się strzałka z kierunkiem do źródła.

TACAN

Jak znaleźć kanał TACAN?

Nawigacja TACAN jest możliwa tylko wtedy gdy znamy kanał stacji TACAN. Nie wszystkie lotniska posiadają taki nadajnik, a więc nie do każdego można się kierować w ten sposób. Kanał TACAN powinien być podany w dobrze przygotowanej odprawie misji. Składa się z dwóch cyfr i litery X lub Y. Alternatywnie kanał lotniska można sprawdzić na dwa sposoby:

Mapa F10

Kanał TACAN można podpatrzeć na mapie F10 klikając na ikonę lotniska. Na poniższym przykładzie widać, że TACAN lotniska Kobuleti to 67X.

Kneeboard

Kanał TACAN można sprawdzić też w mapach lotniska, tzw. airport charts. Na niektórych mapach DCS wchodzą one w skład kneeboarda pilota wyświetlanego za pomocą RShift+K. Za pomocą nawiasów kwadratowych należy przejść na stronę właściwego lotniska i znaleźć informację o kanale „channel”. Zwykle jest obok standardowej, trójramiennej ikony TACAN-a z kropką po środku.

Menu CDU w kokpicie

A-10C pozwala również wyświetlić potrzebne informacje na monitorze MFCD. Znajdują się one w komputerze lotu CDU.

1.
Na przedniej konsoli UFC wciśnij FUNC, następnie „2”, a na wyświetlaczu MFCD opcję DIVERT.

2.
Z listy lotnisk wybieramy właściwą bazę – w tym przypadku to Kobuleti.

3.
W bloku informacji widać kanał TACAN 67. Końcowej litery X nie widać, ale zwykle dla lotnisk to X.

Przechwycenie kursu

Z nawigacją TACAN ściśle związane jest przechwytywanie kursu. Chodzi tu o odpowiednie ustawienie się np. za cysterną lub na wprost pasa, by od razu rozpocząć podejście. Na wskaźniku HSI pokazuje się linia według której można skierować samolot w odpowiednim kierunku przed osiągnięciem celu. W przypadku cysterny jej kurs powinien być przekazany przez radio. Kurs pasa startowego należy znaleźć w podobny sposób, jak TACAN.

Mapa F10

Na mapie F10 można skorzystać z funkcji linijki na pasku narzędzi po lewej i zmierzyć kurs pasa. Dla pasa 07 widać tu dwie wartości 65 stopni M i 70 stopni. Ta druga to wartość według północy geograficznej True North, a 63 (bądź 64 zależnie od stopcnia precyzji operowania linijką) to północ magnetyczna, z uwzględnieniem dewiacji magnetycznej, która teraz dla Kaukazu wynosi +6,5 stopnia.  

Dla przyrządów samolotu istotny jest format północy magnetycznej, czyli dla TACAN liczy się kurs 63-64 stopni.

Kneeboard

Właściwy kurs pasa (64 stopnie) bez konieczności obliczeń widać na mapie lotniska po wyświetleniu kneeboarda.

Włączanie TACAN

1.
Panel systemu TACAN znajduje się pod prawym łokciem.

2.
Wprowadź ustawienia kanału TACAN. Manipulując dwiema gałkami okienka CHANNEL ustaw numer kanału. Wciskanie drugiej gałki przełącza X lub Y. Trzecie pokrętło ustaw na T/R (Transmit/Recieve – nadawanie odbiór). Dzięki temu TACAN pokaże również odległość do celu. Gałka VOL ustawia głośność „pikania” odbieranego sygnału.

3.
Na wskaźniku HSI za drążkiem sterowania włącz nawigację TACAN przyciskiem TCN. Po wykryciu sygnału stacji kierunek pokaże strzałka na zewnętrznej stronie róży kompasowej.

4.
Pokrętłem COURSE SET ustaw kurs pasa lub kierunek lotu cysterny. Na tarczy HSI pojawi się biała linia oznaczająca kurs do przechwycenia. W drugim okienku HSI po lewej widać odległość do lotniska: 13 mil.

Nawigowanie według TACAN

1.
Steruj samolotem tak, by lecieć w stronę białej linii kursu.

2.
W miarę przybliżania do linii kursu skręcaj tak, by linia kursu zrównała się ze strzałką kierunku do stacji TACAN na godzinie 12 róży kompasowej HSI.

3.
Po przechwyceniu kursu na HSI powinno być widać jedną równą pionową linię łączącą kurs pasa ze strzałką kierunku na stację TACAN. Utrzymywanie równego lotu z takim ustawieniem jest kluczowe przy lądowaniach z ograniczoną widocznością IFR. Okienko MILES pokazuje zmniejszającą się odległość do celu – 6 mil.

4.
Na wskaźniku ADI powinna pojawić się żółta linia ścieżki naprowadzenia na pas, która również pomaga w utrzymaniu właściwego kierunku.

5.
Utrzymywanie kursu powinno wyprowadzić wprost na pas.

Nawigacja ADF

ADF – Automatic Direction Finder służy do lokalizowania sygnału radiowego, np. z jakiegoś pojazdu lub oddziału żołnierzy. Ten system pokazuje jedynie kierunek do celu, bez odległości. Wymagana jest znajomość częstotliwości radiowej, którą można otrzymać wyłącznie w odprawie misji lub komunikacie radiowym, jeśli przewiduje to scenariusz danej misji.

Z testów wynika, że w obecnej wersji DCS A-10C II Tank Killer (jesień 2021) kierunek do celu zapewnia wyłącznie nadawanie na modulacji AM radia UHF. Panele radia znajdują się po lewej stronie.

1.
Interesuje nas radio UHF z największymi pokrętłami i wyświetlaczem. Poznaną częstotliwość należy ustawić pięcioma pokrętłami pod wskaźnikami cyfr. Następnie lewą gałkę ustawić na ADF i upewnić się, że gałka PRESET ustawiona jest MNL (Manual).

2.
Po przełączeniu głównego pokrętła na ADF i odebraniu sygnału, na wskaźniku HSI powinna pojawić się strzałka z kierunkiem do celu. Tak jak w przypadku TACAN to strzałka po zewnętrznej stronie róży kompasowej. O odebraniu sygnału informuje lampka UHF na dole.

3.
Steruj samolotem tak, by strzałka kierunku do nadajnika była na 12 godzinie róży kompasowej.

4.
ADF nie podaje odległości do celu. Jedyny wskaźnik dotarcia na miejsce to strzałka przesuwająca się na godzinę 6 róży kompasowej w momencie, gdy miniemy nadajnik.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *