Bombardowanie w trybie CCRP – poradnik F-16C Viper

Zrzucanie bomb w trybie CCRP to odwrotność trybu CCIP. Tam sami decydowaliśmy o momencie zrzutu, w CCRP robi to za nas komputer w oparciu o wyznaczony wcześniej punkt w terenie. CCRP można użyć w każdych okolicznościach, ale zwykle będzie to atak z dużej wysokości bombą kierowaną laserem, bądź też nalot na bardzo niskim pułapie z bombami wolnoopadającymi bądź kasetowymi. W tym przykładzie będą to bomby kasetowe CBU-87 i BLU-97.

CBU-87, źródło: wikipedia.org

Bomby kasetowe formalnie są już zakazaną bronią. Ogromne ilości pozostałych niewybuchów małych ładunków powodują pola minowe, które nawet długo po wojnie przyczyniają się do śmierci cywilów. Konwencja z 1 sierpnia 2010 roku zakazuje użycia, produkcji, badania, nabywania, przekazywania i składowania tego rodzaju bomb, jednak wiele krajów nie podpisało tej umowy, w tym USA, Rosja i Chiny.

W Viperze nie można wizualnie odróżnić, które bomby to 87, a które 97.

Do zrzutu bomb w trybie CCRP musimy najpierw oznaczyć cel, który będzie widoczny jako mały kwadrat na HUDzie. Można to zrobić za pomocą HUD-a i trybu DTOS, zasobnika celowniczego Litening, albo wykorzystując punkt nawigacyjny steerpoint.

Obsługa zasobnika Litening wyjaśniona jest w innym wpisie. Tutaj wykorzystamy punkt nawigacyjny steerpoint.

Niezbędne przyciski:
Weapon Release – domyślnie PRAWY ALT + Spacja
RDR Cursor

Ściąga w skrócie:
Jeśli czytałeś już cały tekst, chcesz sobie szybko coś przypomnieć bez konieczności scrollowania całości lub mniej więcej wiesz, o co chodzi, oto krótka ściąga kolejnych kroków:
– Master Arm – ON
– A-G – ON
– wybierz tryb CCRP
– wybierz typ broni, np 4CB97B
– zapalnik NSTL
– SGL (jedna bomba) lub PAIR (para)
– RP – pulsy salwy, ile bomb lub par zostanie zwolnionych
– FT – odległość w stopach między wieloma bombami
– wybierz steerpoint lub oznacz cel zasobnikiem Litening, dokonaj poprawek w oznaczeniu celu, jeśli to konieczne
– leć tak, by linia SL przechodziła przez środek FPM
– gdy kreska Solution Cue zacznie się zniżać, wciśnij i trzymaj Weapon Release
– gdy SC minie FPM, bomby zostaną zwolnione

Programowanie bomb

1.
Upewnij się, że broń jest uzbrojona MASTER ARM ON, przejdź do trybu ataku na cele naziemne A-G. Na prawym ekranie MFD zobaczysz standardowy ekran programowania bomb.

2.
Przejdź do trybu CCRP. Możesz to zrobić wybierając PROFIL 2 przyciskiem PROF1 lub klikając na tryb CCIP i z listy wybrać CCRP.

Możesz kliknąć na menu trybów u góry i z listy wybrać CCRP…
…albo kliknąć zmianę profilu PROF. PROF2 to domyślnie CCRP

3.
Wybór zapalnika NSTL teoretycznie powinien skutkować następującymi funkcjami:
NSTL – rozprysk kasety na ustawionej wysokości (BA1500FT)
NOSE – rozprysk kasety od razu po zwolnieniu bomby
TAIL – dud – niewypał, bomba spadnie bez efektu

Według moich testów, obecnie (kwiecień 2020) zmiana rodzaju zapalnika nie powoduje żadnych efektów. Bomby zawsze rozpryskują się tak samo, niezależnie od ustawienia NSTL, NOSE, TAIL.

W obecnej wersji nie można ustawić wysokości, na jakiej rozpryskują się kasety.

4.
Ustaw ilość zrzucanych bomb. Biorąc pod uwagę duży obszar na jakim rozpryskują się ładunki, najlepiej zrzucać bomby pojedynczo lub z odpowiednim ustawieniem odległości pomiędzy salwą. Jeśli więc zwiększasz wartość RP (ilości bomb), pamiętaj o odległości pomiędzy nimi – FT. Powinna być większa niż domyślne 10 stóp (3 metry). Programowanie odbywa się identycznie, jak przy opisanym trybie CCIP. Klawiszami numerycznymi wybieramy wartość i potwierdzamy ENTR.

Wyznaczanie celu

1.
Na konsoli centralnej, za pomocą strzałek DED Switch po lewej, wybierz punkt nawigacyjny steerpoint, który jest najbliżej celu.

2.
Jeśli aktywny jest tryb CCRP, na HUDzie zobaczysz niewielki kwadrat oznaczający pozycję steerpointa. Jeśli pokrywa się z celem – nie musisz nic robić. Jeśli konieczne są poprawki, użyj gałki lub przycisków RDR Cursor, by przesunąć go równo na cel.
Weź pod uwagę, że konieczne mogą być dwa podejścia – jedno, by oznaczyć cel i drugie po nawrocie, by zaatakować.

Symbol steerpointa w CCRP równa się aktywnemu celowi.

Zrzucanie bomb

1.
Kiedy cel jest oznaczony, ustaw samolot tak, by długa, pionowa linia SL Steering Line przechodziła przez środek FPM Flight Path Marker.

2.
Śledź uważnie pozycję grubej kreski u góry SOLUTION CUE. Kiedy zacznie się zniżać, wciśnij i trzymaj przycisk WEAPON RELEASE.

3.
Utrzymuj równy, stabilny lot. Kiedy Solution Cue minie Flight Path Marker, bomby zostaną zwolnione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.