Bombardowanie w trybie CCIP – poradnik F-16C Viper

Bomby niekierowane (unguided lub free fall – swobodnego opadania) w F-16C Viper to obecnie rodzina następujących modeli:
Mk.82 – masa 500 lbs (220 kg)
Mk.84 – masa 2000 lbs (ok. 1000kg)
Mk.82 Air – wolnoopadająca ze spadochronem hamującym
Mk.82 Snake Eye – wolnoopadająca z płetwami hamującymi
CBU-87 – kasetowa, rozpryskuje ładunki na obszarze
CBU-97 – kasetowa, ładunki rozpryskowe naprowadzane termicznie

Duża Mk.84 i trzy bomby Mk.82

Są najłatwiejsze w użyciu. Do wyznaczenia celu możemy użyć po prostu swoich oczu, a punkt trafienia bomby CCIP (Constantly Computed Impact point) jest na bieżąco obliczany przez komputer i pokazywany na HUDzie. My musimy tylko zrównać te dwa punkty ze sobą odpowiednio nakierowując samolot, co wymaga odrobiny precyzji, ale i umożliwia bardzo szybkie atakowanie celów pozaplanowych.

Snake Eye w muzeum. źródło: wikipedia.org

Potrzebne przyciski:
WEAPON RELEASE
(domyślnie PRAWY ALT + SPACE)

Ściąga w skrócie!

Jeśli czytałeś już cały tekst, chcesz sobie szybko coś przypomnieć bez konieczności scrollowania całości lub mniej więcej wiesz, o co chodzi, oto krótka ściąga kolejnych kroków:

– Master Arm – ON
– A-G – ON
– wybierz typ broni, np 6M82
– zapalnik NSTL, NOSE lub TAIL
– SGL (jedna bomba) lub PAIR (para)
– RP – plus salwy, ile bomb lub par zostanie zwolnionych
– FT – odległość w stopach między wieloma bombami
– wysokość min. 12 tyś, prędkość +400knts
– nurkowanie 30-60 stopni
– poczekaj, aż TDC T
– kółko Pipper na celu, Weapon Release, wyrównaj, flary, folia,
– odwrót, dziób do góry i wznoszenie

Programowanie bomb

1.
Przed atakiem możemy zaprogramować ilość i sposób, w jaki opadną bomby. Na początku upewnij się, że bezpiecznik uzbrojenia jest włączony MASTER ARM ON i przejdź do trybu ataku celów naziemnych A-G. Włączy to od razu ekran programowania bomb na prawym monitorze MFD.

2.
Na ekranie programowania masz do wyboru dwa profile zrzutów:
Profile 1 – CCIP
Profile 2 – CCRP
Możesz je dowolnie modyfikować. Bomby swobodnie opadające od razu będą miały włączony tryb CCIP dla Profilu 1, możesz więc tylko poprzestać na ustawieniu ilości zrzucanych bomb. Istotne w tym momencie funkcje na tym ekranie to:

CCIP – przełącza tryby, na razie działa tylko CCIP i CCRP
6M82 – ilość i rodzaj wybranej broni (6 bomb typu Mk.82), przyciskiem zmienia się posiadane bomby
PROF – przełącza pomiędzy dwoma zaprogramowanymi profilami 1 i 2
SGL – zrzut pojedynczej bomby (single) lub pary (pair) z pylonów pod obydwoma skrzydłami
FT – odległość w stopach pomiędzy zrzutem wielu bomb w salwie
RP – ripple – ilość salw podczas jednego zrzutu
NSTL – rodzaj zapalnika (nose, tail, nose-tail)

3.
W przypadku bomb wolnoopadających oraz kasetowych istotny będzie wybór rodzaju zapalnika. Jeśli atakujemy z małej wysokości i bomba ma wolno opadać, zapalnik musi pokazać HI DRAG. Przy LO DRAG spadnie od razu, tak jak zwykła bomba.
Dla zwykłych bomb zapalnik Tail (ogon) powoduje nieco większą penetrację, Nose – większy rozprysk odłamków. NoseTail to ustawienie standardowe.

Ustawienie ilości zrzucanych bomb

Najistotniejsze będzie ustawienie ilości zrzucanych bomb. Przy pojedynczej sztuce musimy być bardzo precyzyjni, jeśli cel jest mały. Większa ilość bomb zwiększa szansę trafienia. Odpowiednie ustawienie pomaga też zniszczyć jak największą ilość pojazdów w konwoju, rozciągniętych na odcinku drogi. Służą do tego ustawienia SGL, FT i RP.

SGL – PAIR

SGL – single – zwalnia bombę z pojedynczego pylonu.
PAIR – para – zwalnia bomby po obu stronach, o ile jest zachowany symetryczny ładunek i te same bomby znajdują się pod dwoma pylonami.

RP – ripple

1.
Opcja RP – ripple – to ilość pulsów, które odbiorą pylony, by zwolnić bomby. Jeden puls zwalnia jedną bombę w trybie SGL lub jedną parę w trybie PAIR.
W trybie pojedynczym SGL – 1 RP zwolni jedną bombę.

2.
W trybie pary – PAIR – 1 RP zwolni dwie bomby, czyli jedną parę z obu skrzydeł.

3.
W trybie pojedynczym SGL – 5 RP zrzuci 5 bomb.

4.
Przy 6 bombach i zrzucie w parach PAIR, maksymalne ustawienie dla RP to 3, zgodnie z prostą matematyką: 3salwy x 2 bomby = 6 (maksymalny ładunek).

FT – feet

1.
Przy zrzucie więcej niż jednej bomby opcja FT ustawia odległość w stopach, w jakiej bomby spadną na ziemię względem siebie. Minimalna wartość to 10 stóp, czyli 3 metry. Wybierając odległość np. 50 stóp i 3 RP efekt ataktu będzie wyglądać w ten sposób. Jest to przydatne choćby przy atakowaniu kolumny pojazdów.

2.
Wybranie opcji RP lub FT włącza klawiaturę numeryczną na ekranie MFD. Po wybraniu właściwej wartości potwierdzamy przyciskiem ENTR (enter).

HUD

1.
Po zaprogramowaniu bomb możemy już przejść do widoku na wyświetlaczu HUD. Zobaczymy tam standardowy widok dla trybu CCIP.

1 – CCIP – aktywny tryb
2 – Time Delay Cue – mała, pionowa kreska pojawia się, gdy punkt uderzenia Pipper jest poza polem widzenia na HUDzie
3 – CCIP Pipper – punkt uderzenia bomb
4 – Bomb Fall Line – linia opadania bomb

2.
Kilka mil przed celem wprowadź samolot w lot nurkowy. Ustaw linię Bomb Fall Line równo z celem i czekaj, aż kreska Time Delay Cue zniży się za CCIP Pipper i zniknie. Wtedy Pipper zacznie pokazywać aktualny punkt, gdzie spadną bomby.

3.
Teraz wystarczy poczekać, aż CCIP Pipper zrówna się z celem (mogą być konieczne drobne korekty w locie). Wtedy wystarczy wcisnąć Weapon Release. Jeśli wybrałeś sporą liczbę bomb w salwach, trzymaj przycisk tak długo, aż zwolnią się wszystkie bomby – symbolika na HUDzie zacznie migać.

4.
Na HUDzie może pojawić sie też Pull-Up Anticipation Cue – mała kreska zamknięta po bokach.

5.
Jeśli będziesz zwlekał z wyprowadzeniem samolotu z nurkowania i zrzutem bomb, a wskaźnik minie Flight Path Marker, czyli symbol samolotu pokazujący kierunek lotu – pojawi się znak X ponaglający do poderwania maszyny w górę. Bomby zrzucone w tym czasie nie będą mogły się uzbroić i nie eksplodują.

CCIP (Post Designate)

F-16C umożliwia również zrzucenie bomb w trybie CCIP w sytuacji, gdy cel jest poza polem widzenia na HUDzie, np. gdy nie chcemy mocno nurkować, by nie wystawić się na ogień artylerii AAA. Wtedy bombardowanie odbywa się w trybie CCIP Post Designate, który jest hybrydą CCIP i CCRP. Bez względu na to, czy wykorzystasz ten tryb lecąc bardzo wysoko lub bardzo nisko, celność nie będzie zbyt precyzyjna.

1.
Wszystko odbywa się tak samo, jak przy samym CCIP, tyle że wskaźnik TDC Time Delay Cue jest cały czas widoczny. Pomimo więc, że nakierowaliśmy Pipper na cel, obecność TDC pokazuje, że to fałszywy obraz i bomby zwolnione teraz nie trafią w cel.

2.
Wciskamy przycisk zwolnienia bomb WEAPON RELEASE i trzymamy go cały czas wciśnięty! Symbolika na HUDzie zmieni się z CCIP na CCRP, więc dalej musimy postępować tak, jak przy CCRP.

Cały czas musisz trzymać wciśnięty WEAPON RELEASE. Linia Bomb Fall Line zmieni się w Azimuth Steering Line, którą musimy utrzymywać na środku małego symbolu samolotu Flight Path Marker. U góry pojawi się gruba kreska Solution Cue. Kiedy zrówna się z Flight Path Marker, bomby zostaną zwolnione, ale w praktyce może to stać się wcześniej.

3.
Niezależnie od metody zrzutu, pozostało już tylko obserwować skutki nalotu.

2 Replies to “Bombardowanie w trybie CCIP – poradnik F-16C Viper”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *