Chaffy, flary, sensor RWR – poradnik F-16C Viper

F-16C Viper posiada kilka systemów do obrony przed wrogimi rakietami. Podstawowe informacje wyświetla wskaźnik RWR (Radar Warning Receiver). Pokazuje, która stacja radarowa zalockowała nas, aktywnie śledzi i kiedy odpaliła pocisk kierowany radarem.

Mknące w naszą stronę rakiety można zmylić paskami folii aluminiowej:
Chaff – jeśli rakieta naprowadzana jest radarem;
albo za pomocą emitujących ciepło flar:
Flare – jeśli rakieta naprowadzana jest na podczerwień – IR

Chaff, chaff!

Wyświetlacz RWR nie wykrywa rakiet IR, czyli pocisków krótkiego zasięgu naprowadzanych na ciepło dyszy silnika, wystrzeliwanych z samolotów lub z wyrzutni mobilnych na ziemi. W tym przypadku trzeba samemu przewidzieć odpalenie pocisku i wypatrywać smugi dymu lub wyrzucać flary prewencyjnie.
Przy rakietach kierowanych radarem sensor RWR emituje odpowiedni sygnał dźwiękowy oraz wskazuje atakujący kontakt.

F-16C posiada także zakłócacz elektroniczny ECM Jammer, który służy do walki elektronicznej i może próbować zerwać zalockowanie przez wrogi samolot. Jego działanie zostało opisane tutaj.

Spis treści:
Niezbędne przyciski
Radar Warning Receiver
CMDS – chaffy i flary
Edycja programów chaff i flar w kokpicie
Edycja domyślnych ustawień na stałe w pliku *.lua

Niezbędne przyciski

Do sprawnej obrony przed rakietami wroga warto ustawić sobie łatwo dostępne przyciski do szybkiej aktywacji różnych programów. Propozycje przypisania znajdują się w rozdziale CMDS. Istotne przyciski w menu to:
Countermeasures Management Switch FWD – odpala wybrany program 1-4; Bypass
Countermeasures Management Switch AFT
– pozwolenie na odpalanie wabików w trybie SEMI i AUTO Countermeasures Management Switch LEFT – odpala program nr 6 w trybie MAN lun SEMI
Countermeasures Management Switch RIGHT
– cofnięcie pozwolenia na SEMI, AUTO
Chaff/Flare Dispense Button
– odpala program nr 5 – przycisk „paniki”

Radar Warning Receiver – RWR

Wyświetlacz RWR pokazuje azymut do kontaktu emitującego wiązkę radarową. Na okrągłym wyświetlaczu nasza pozycja jest zawsze pośrodku. Cele (sojusznicze i wrogie) pokazywane są stosownie do azymutu względem nas, np. cel na górze będzie na godzinie 12, cel na dole – na naszej 6.

UWAGA – RWR nie uwzględnia realnego dystansu do kontaktu. Polega jedynie na sile wiązki radarowej, a więc mocny radar wyrzutni SAM będzie pokazywany bliżej środka wyświetlacza niż radar małego myśliwca, nawet jeśli w rzeczywistości wyrzutnia SAM będzie o wiele mil dalej.

Na poniższym obrazku widać dwa wrogie (29, czyli MiG-29 lub Su-27) samoloty bezpośrednio przed nami (nasza pozycja to czerwone kółko).

Uruchamianie RWR

Jeśli zacząłeś misję w powietrzu, RWR będzie już uruchomiony. W innych przypadkach włącznik znajduje się po lewej stronie przed przepustnicą w sekcji
Threat Warning AUX.
Przycisk SYSTEM POWER w kokpicie działa na zasadzie przełącznika i wymaga klikania różnymi przyciskami myszy:
LEWY przycisk myszy – włącza RWR
PRAWY przycisk myszy – wyłącza RWR
Pozostałe guziki na panelu nie mają obecnie żadnej funkcji.

Opcje RWR

Do zarządzania informacjami pokazywanymi na RWR służą przyciski tuż obok wyświetlacza. W obecnej wersji (lipiec 2020) działają tylko te zaznaczone:

MODE OPEN – wyświetla do 16 kontaktów emitujących wiązkę radarową
MODE PRIORITY – wyświetla 5 najgroźniejszych kontaktów
T – TGT SEP (Target Separation) – przytrzymanie tego przycisku rozdziela nakładające się symbole w grupie, by je czytelniej pokazać

Symbolika RWR

1.
Każdy rodzaj okrętu, radaru naziemnego i samolotu ma swój symbol na RWR w postaci cyfry lub litery, ale nie ma sensu uczyć się wszystkich na pamięć. Większość i tak jest dość oczywista, np.
S – radar SAM
29 – MiG-29 lub Su-27
E3 – AWACS
15 – F-15
itd.

2.
Dużo ważniejsze są symbole ostrzegawcze.
Najbardziej zagrażający nam kontakt jest obrysowany rombem, tak jak na tym przykładzie:

3.
Kontakt, który zalockował nas i śledzi aktywnie, jako swój cel jest obrysowany kołem.

4.
Kiedy koło zacznie szybko migać, kontakt wystrzelił rakietę. Dodatkowo obok zacznie mrugać lampka ostrzegawcza MISSILE LAUNCH. To wskazówka, by przygotować się do uników i wystrzelenia pasków folii CHAFF.

5.
Wszystkie informacje na RWR, czyli pojawienie się kontaktu, rozpoczęcie namierzania i wystrzelenie rakiety są jeszcze sygnalizowane odpowiednimi dźwiękami.

RWR na wyświetlaczu nahełmowym HMCS

1.
Wybierz LIST na klawiaturze UFC. Następnie „0” dla opcji MISC.

2.
Wciśnij przycisk RCL dla litery „R”, by wejść do opcji wyświetlacza HMCS.

3.
W obecnej wersji dostępna jest tylko opcja RWR DSPLY. Za pomocą przycisku na klawiaturze M-SEL można włączać/wyłączać (ON/OFF) symbole RWR na wyświetlaczu HMCS. Docelowo wymagane będzie zaznaczenie najpierw opcji RWR DSPLY, schodząc w dół przełącznikiem „dobber – strzałka w dół” na konsoli UFC.

5.
Przy opcji ON na wyświetlaczu widać symbole wykrytych zagrożeń. Przerwa w okręgu oznacza kierunek patrzenia, a diament pozycję zagrożenia.

CMDS – chaffy i flary

Countermeasures Dispensing System (CMDS) to panel w kokpicie, który służy do włączania systemów mylących pociski wroga: wabików, chaff, flar oraz zakłócacza Jammer. Na chwilę obecną (lipiec 2020) działają tylko chaffy i flary. Edycja programów odbywa się na frontowej klawiaturze panelu ICP i wyświetlaczu DED po prawej.

Uruchamianie systemu CMDS

Na panelu CMDS po lewej stronie przed przepustnicą najważniejsze są następujące przełączniki:

60 CH, 60 FL – włączenie chaff i flar na pozycję ON
MODE – pozycja MAN lub BYP
PRGM – wybrany program z zestawem wabików
RWR – pozycja ON

Opis funkcji CMDS

RWR – włącza połączenie trybu AUTO chaff z zagrożeniem wykrytym na wyświetlaczu RWR
JMR – Jammer – włącza zakłócacz ECM
MWS – Missile Warning System – przełącznik z innej wersji F-16, bez funkcji
JETT – jettison – natychmiastowe wyrzucenie wszystkich flar, np. przed awaryjnym lądowaniem
PRGM – program – numer wybranego programu z zestawem chaff i flar:
BIT – test
1, 2, 3, 4 – numer wybranego programu
MODE – tryb pracy systemu chaff i flar:
OFF – wyłączony
STBY – w gotowości, pozwala edytować programy
MAN – manualny – działa jeden z wybranych programów 1-4
SEMI – półautomatyczny – system sam dobiera program do zagrożenia
AUTO – automatyczny – system sam dobiera program do zagrożenia i sam decyduje o wypuszczeniu chaff (nie wypuszcza flar, bo F-16 nie ma systemu wykrywającego rakiety kierowane na podczerwień)
BYP – bypass – dodatkowy program nr 6, w obecnej wersji zawsze wypuszcza 1 chaff i 1 flarę
CH 60, FL 60 – włączenie wabików chaff (CH) i flar (FL) – cyfra oznacza ilość pozostałych wabików na pokładzie
01, 02 – inne rodzaje wabików (obecnie bez funkcji)

Wystrzeliwanie chaff i flar

1.
Do aktywacji wybranego programu służy 4-kierunkowy przełącznik: Countermeasures Management Switch
na drążku:

CMS FWD – odpala wybrany program 1-4, BYP
CMS AFT – pozwolenie na odpalanie wabików w trybie SEMI i AUTO
CMS RIGHT – cofnięcie pozwolenia na SEMI, AUTO, by oszczędzić pozostałe wabiki
CMS LEFT – odpala program nr 6
W przypadku braku dedykowanego joysticka od firmy Thrustmaster warto te przyciski przypisać do wygodnego i łatwo dostępnego miejsca na swoim drążku/przepustnicy lub np. kursorów na klawiaturze. Weź pod uwagę, że póki co funkcjonalny jest tylko CMS FWD. Tryb Semi i Auto jeszcze nie działa.

2.
Dodatkowo pod ramą kabiny na wysokości przepustnicy jest jeszcze przycisk:
CHAFF/FLARE DISPENSER (można go przypisać do swojego kontrolera)
To tzw. PANIC BUTTON, który odpala program nr 5 – domyślnie 40 chaff i 40 flar.

Domyślne ustawienia programów to:

ProgramChaffyFlaryIlość salwCzęstotliwość salw
11110co 1 sek.
21110co 0.5 sek.
3225co 1 sek.
42210co 0.5 sek.
5 – Panic2220co 0.75 sek.
6 111
Bypass 1 1 1

Program nr 1 wystrzeli więc zestaw z jedną chaff i jedną flarą dziesięć razy co 1 sekundę. Drugi program zrobi to samo, tylko dwa razy szybciej. W ostatnim przypadku częstotliwość salw nie ma znaczenia, bo jest tylko jedna.

Program SEMI – półautomatyczny

Program półautomatyczny SEMI sugeruje wystrzelenie wybranego programu po wykryciu zagrożenia (zalockowania nas przez wrogi radar). Przełącznikiem ustaw program SEMI. Jeśli system wykryje zagrożenie, na panelu pojawi się napis DISPENSER RDY i usłyszysz komunikat głosowy COUNTER zachęcający do wypuszczenia wabików.
Wciśnięcie CMS AFT uruchomi wybrany program 1-4. Program wyłącza się cofnięciem pozwolenia na wypuszczanie wabików wciskając CMS RIGHT.

Program AUTO – automatyczny

Program automatyczny AUTO, po wydaniu zgody przez wciśnięcie CMS AFT, będzie sam odpalał wybrany przez siebie program w razie wykrycia zagrożenia. W związku z brakiem systemu ostrzegającego przed rakietami kierowanymi na podczerwień, program AUTO wypuszcza wyłącznie Chaffy przeciw rakietom kierowanym radarem. Działanie programu przerywa wciśnięcie CMS RIGHT. Warto mieć na uwadze, że program AUTO nie jest zbyt oszczędny i w paręnaście sekund może pozbawić nas całego zapasu wabików Chaff.

Program MAN – manualny i BYP – bypass

Program MAN manualny polega wyłącznie na naszej ocenie stopnia zagrożenia. Sami decydujemy, kiedy wystrzelić chaffy i flary wciskając CMS FWD. Ilość chaff i flar zależy wtedy od wybranego programu 1-4. Te można edytować metodą opisaną poniżej.

Program BYP – Bypass – pozwala obejść zaprogramowane ilości i po wciśnięciu CMS FWD zawsze wyrzuca tylko 1 flarę i 1 chaff. Tak samo zachowuje się w obecnej wersji program nr 6 uruchamiany CMS Left.

Edycja programów chaff i flar w kokpicie

Cały system CMDS można zaprogramować bezpośrednio w kokpicie, korzystając z frontowego panelu ICP i wyświetlacza DED.

1.
Ustaw gałkę trybów MODE na STBY – standby.

2.
Wciśnij LIST, a następnie nr 7, by wejść do menu środków przeciwdziałania CMDS (Countermeasures Dispense System).

3.
Pierwsza strona opcji to ustawienia BINGO – ostrzeżenia dźwiękowego przy końcówce wabików oraz sygnału głosowego przy każdym wystrzeleniu wabika.

Po ekranie opcji poruszamy się przełącznikiem „dobber” góra-dół (prawy i lewy przycisk myszy). Do zmiany wartości liczbowych używamy klawiatury na panelu ICP i potwierdzamy ENTR (enterem). Zmian ON/OFF można dokonać którymkolwiek z przycisków z cyfrą.

CH 20 – liczba chaff, przy której włączy się ostrzeżenie o małej ilości
FL 10 – liczba flar, przy której włączy się ostrzeżenie o małej ilości
01 – inny rodzaj wabika, obecnie nie działa
02 – inny rodzaj wabika, obecnie nie działa
FDBK ON/OFF – feedback – włącza komunikat głosowy CHAFF-FLARE przy każdym uruchomieniu programu
REQCTR ON/OFF – request countermeasures – włącza prośbę głosową o pozwolenie na uruchomienie programu w trybach SEMI i AUTO – obecnie nie działa
BINGO ON/OFF – włącza komunikaty głosowe o małej ilości wabików

Funkcja BINGO wyświetli na panelu CMDS napis LO (low – mało), gdy liczba wabików osiągnie ustaloną wartość.

4.
Wciśnij SEQ (sequence) przy przełączniku „dobber”, by przejść do drugiego ekranu i edycji poszczególnych programów. Każdy program składa się z czterech stron na ekranie:
Chaff
Flare
Other 01
(bez funkcji)
Other 02
(bez funkcji)
Możesz się przełączać między stronami tylko klikając na SEQ – „dobber” w prawo. Kliknięcie RTN, czyli „dobber” w lewo spowoduje powrót do głównego menu z punktami nawigacji. Z oczywistych powodów ustawiamy tylko strony z Chaff i Flare.

Edycja wygląda tak, jak poprzednio. Strzałki „dobber” góra-dół, klawiatura numeryczna i ENTR. Dostępne opcje to:
BQ – Burst Quantity – ilość wystrzeliwanych jednorazowo chaff w serii
BI – Burst Interval – czas pomiędzy każdą chaffą w serii (nieistotny, jeśli jest tylko jedna)
SQ – Salvo Quantity – ilość salw z ustawioną wyżej serią
SI – Salvo Interval – czas pomiędzy każdą salwą (najkrótszy to 0.5 sekundy, nieistotne jeśli salwa jest jedna).
Strzałki góra-dół oznaczone na żółto przełączają numer programu od 1 do 5. Programu nr 6 – BYPASS – nie można ustawić na panelu.

Wartości czasowe wprowadzamy w formacie 3-cyfrowym, czyli 1 sekunda to 100 i ENTR. Pół sekundy to 050 i ENTR.

5.
Wciśnij SEQ („dobber” w prawo), by przejść do analogicznej edycji Flar.

6.
Strzałki góra/dół od punktów nawigacyjnych przełączają konkretne programy. Wybierając nr 5 możesz zmienić niezbyt oszczędny program PANIC BUTTON.

7.
Po edycji kliknij „dobber” RTN (return), by wrócić do głównego ekranu DED.

Edycja domyślnych ustawień na stałe w pliku *.lua

Jeśli nie chcesz przy każdej misji edytować ustawień programów Countermeasures, możesz zmienić domyślne ustawienia bezpośrednio w pliku gry, by zawsze mieć ulubiony zestaw wgrany już na starcie.

W tym celu musisz edytować odpowiedni plik *.lua otwierając go np. za pomocą Notatnika w Windowsie. Pamiętaj, że każda aktualizacja gry przywróci poprzednią wersję, więc warto mieć:
1. Kopię edytowanego pliku w oryginale (w razie czego)
2. Kopię zmienionego pliku do szybkiej podmiany po aktualizacjach

Plik znajdziesz w następującej lokacji:
Twój dysk z grą\DCS World Open beta\Mods\Aircraft\
F-16C\Cockpit\Scripts\EWS\CMDS\Device

Otwórz plik:
CMDS_ALE47.lua

Znajdź linijkę:
programs = {}
Programy zatytułowane są MAN 1, MAN 2 itd. Zmień wartości według tego samego schematu, jak w kokpicie, a więc Burst Quantity, Burst Interval, Salvo Quantinty, Salvo Interval – łatwo znajdziesz te pozycje przy Chaff i Flare dla każdego programu MAN. Oto przykład dla MAN 1:

— Default manual presets
MAN 1
programs[ProgramNames.MAN_1] = {
chaff = {
burstQty = 1,
burstIntv = 0.02,
salvoQty = 10,
salvoIntv = 1.0
,
},
flare = {
burstQty = 1,
burstIntv = 0.02,
salvoQty = 10,
salvoIntv = 1.0
,
},
}

Gdy nie ma chaff i flar…

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.