Radar Air to Air – tryby ACM – poradnik F-16C Viper

Tryb ACM (Air Combat Maneuvering) radaru służy do automatycznego namierzania celów powietrznych, które znajdują się blisko – zwykle w zasięgu wzroku, do 10 mil. Jego różne podtryby działają w odległościach od 10 do 20 mil morskich zależnie od zakresu skanowania. Wystarczy naprowadzić HUD mniej więcej na miejsce, gdzie znajduje się wrogi samolot w zasięgu, a ten zostanie automatycznie zalockowany przez radar w trybie śledzenia pojedynczego celu STT.

Tryb główny radaru ACM możemy włączyć na dwa sposoby:
– albo przełącznikiem DOGFIGHT do szybkiego przejścia w tryb walki kołowej działkiem;
– albo przyciskiem na ekranie z radarem.

Do szybkiego włączania poszczególnych podtrybów służy umieszczony na drążku tuż pod kciukiem przełącznik TMS (Target Management Switch).

UWAGA – w przypadku wybrania drugiego trybu DOGFIGHT z pociskami (MISSILE OVERRIDE), radar będzie ustawiony w trybie głównym CRM (dla celów poza zasięgiem wzroku) i podtryby po wciśnięciu TMS nie będą działać. Do ACM można wtedy przejść wyłącznie przyciskiem na ekranie radaru.

Niezbędne przyciski:
DOGFIGHT SWITCH – tryb ACM i działko jako broń
DOGFIGHT MISSILE OVERRIDE – tryb walki pociskami
TARGET MANAGEMENT SWITCH UP – podtryb Bore-sight
TARGET MANAGEMENT SWITCH DOWN – podtryb Vertical Scan, kasowanie locka, wyłączenie podtrybu SLEW
TARGET MANAGEMENT SWITCH RIGHT – podtryb 30×30 HUD Scan
RDR Cursor – podtryb SLEW

ACM – podtryby

HUD Scan – 20×30 stopni – do 10 mil – skanowanie wokół HUDa
Boresight – BORE – do 20 mil – punktowy celownik na HUDzie
Vertical Scan – 10×60 stopni – do 10 mil – wąski pionowy obszar nad HUdem
SLEW – 20×60 stopni – do 10 mil – skanowanie wokół możliwego do przesuwania punktu na HUDzie

Włączanie trybu ACM

1.
DOGFIGHT Switch
Jeden z przełączników na przepustnicy (system HOTAS) umożliwia przejście w tryb walki kołowej z działkiem jako domyślną bronią. Radar od razu przejdzie wtedy w tryb ACM i podtryb 20×30.

2.
ACM można włączyć odpowiednim przyciskiem przy radarze. Wciśnij przycisk trybów głównych CRM:

Wybierz podtryb ACM.
Uwaga – w przypadku wyboru tryby walki kołowej z pociskami: DOGFIGHT MISSILE OVERRIDE,
to jedyny sposób, by przejść do trybu ACM.

Warto ustawić sobie oba przyciski:
DOGFIGHT SWITCH CENTER
DOGFIGHT MISSILE OVERRIDE
w łatwo dostępnym miejscu.

Dogfight Missile Override wymusza „ręczne” włączenie trybu ACM.

NO RAD

Jeśli na HUDzie widzisz napis NO RAD, oznacza to, że radar jest „wyciszony” w trybie ACM i nie wyszukuje celów. Włącz jeden z podtrybów ACM, by zacząć namierzać wrogów.

20×30 HUD Scan

Włączanie: TMS RIGHT
Zasięg: 10 mil
Tryb 20×30 nie ma żadnej symboliki na HUDzie. Wyłapuje cele znajdujące się w obszarze nieco większym od szybki HUD-a.

Jedynym śladem, że jesteśmy w trybie 20×30 jest „20” na ekranie radaru.

Boresight – BORE

Włączanie: TMS UP
Zasięg: 20 mil
Tryb Boresight wyłapuje cele znajdujące się poniżej celownika działka, w zakresie dodatkowego, dużego krzyża na wyświetlaczu HUD. Dzięki tak małej powierzchni skanowania zasięg wykrywania celów zwiększa się do 20 mil. Na radarze pojawi się nazwa podtrybu BORE.

Vertical Scan

Włączanie: TMS Down
Zasięg: 10 mil
Tryb Vertical wyłapuje cele znajdujące się w polu 10×60 stopni od środka HUD-a w górę. Symbolizuje go długa, pionowa linia przez cały HUD. Tryb ten często przydaje się podczas ciasnej walki kołowej, lockując cel podczas skrętu lub wznoszenia wcześniej, nim naprowadzimy na niego nos (i HUD) samolotu.

Kasowanie locka

W trybie ACM najbliższy cel jest automatycznie lockowany do podtrybu śledzenia pojedynczego obiektu STT (Single Target Track). Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia aktualnego celu zalockowanego automatycznie, wciśnij:
TMS DOWN

SLEW

Włączanie: RDR Cursor – poruszenie kursorem radaru w trybie Dogfight lub przycisk podtrybów na ekranie radaru
Zasięg: 10 mil

Tryb SLEW skanuje obszar przyklejony do punktu na HUDzie, który można przesuwać po HUDzie za pomocą gałki/przycisków kursora radaru. Skanowany obszar znajduje się 20 stopni w górę oraz po 30 stopni w lewo i prawo od punktu SLEW. Zasięg do 10 mil. Tryb ten przydaje się, gdy wiemy na jakieś wysokości znajduje się wróg, dzięki oznaczeniu maksymalnego pułapu, jakie obejmuje skanowanie.
Punkt SLEW jest stabilizowany względem horyzontu, a nie kierunku lotu samolotu.
TMS Down wyłącza tryb.

1.
Po włączeniu trybu Dogfight poruszaj kursorem radaru, by włączyć tryb SLEW. Kółko na HUDzie zacznie się przesuwać. Górna cyfra oznacza maksymalny pułap skanowania, a dolna zakładany minimalny.

2.
Punkt SLEW i ograniczenia pułapów wyświetlane są również na radarze.

3.
Po namierzeniu celu w trybie SLEW radar przechodzi do śledzenia STT.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ściągnij wersję PDF

One Reply to “Radar Air to Air – tryby ACM – poradnik F-16C Viper”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *