Zasobnik celowniczy AN/AAQ-28 Litening – poradnik F/A-18C Hornet

Zasobnik celowniczy AN/AAQ-28 Litening (zwany także TGP lub Targeting Pod) to oczy naszego samolotu. W niewielkiej tubie zamknięta jest kamera telewizyjna, dzięki której z wysokości kilku kilometrów możemy wypatrzeć na ziemi pojedyncze czołgi, radary, a nawet ludzi czy elementy budynku.

Po zidentyfikowaniu celu wystarczy go już tylko oznaczyć dla konkretnej broni i rozpocząć precyzyjny atak. TGP oprócz identyfikacji celów pozwala oświetlać je laserem dla siebie lub innego samolotu, a także wskazywać konkretne miejsce za pomocą wiązki laserowej widzianej w goglach NVG. W trybie Air to Air pokazuje w kamerze namierzone samoloty, co pozwala lepiej rozpoznać odległy kontakt.

Ciekawostka
Litening II nie był oficjalnym zasobnikiem celowniczym dla F/A-18C marynarki US Navy. Nie ma certyfikacji na używanie go na lotniskowcach. Liteninga II używają dywizjony piechoty morskiej Marines z baz lądowych, podwieszając go wtedy na środkowych pylonie. W DCS World to rozwiązanie tymczasowe, aż nie pojawi się zasobnik ATFLIR.

TGP pozwala dostrzec pojedynczego żołnierza z wysokości paru kilometrów.
TGP w trybie A/A.

Na dzień dzisiejszy (czerwiec 2020) Litening w F/A-18C Hornet ma jeszcze niekompletny zakres działania. Dojdzie jeszcze wyświetlanie współrzędnych i funkcja Bullseye.

Spis treści (kliknij, by szybko przejść do wybranego działu):
1. Przygotowanie zasobnika TGP
2. Opis ekranu TGP
3. Zoom i pole widzenia TGP
4. Tryby kamery: CCD i FLIR
5. GRAY – dostrajanie obrazu FLIR
6. Inne opcje ekranu
7. Ustawianie kodu lasera TGP
8. Wyszukiwanie celu za pomocą TGP
9. Oznaczenie celu laserem
10. Oświetlanie celu laserem
11. Wyszukiwanie celu oznaczonego przez JTAC
12. MARK – laser widoczny w goglach NVG
13. TGP w trybie Air-to-Air

Niezbędne klawisze:

Throttle Designator Control SLEW – kierowanie obiektywem kamery
Throttle Designator DEPRESS – oznaczanie celu dla wybranego uzbrojenia
Sensor Control Switch Right/Left/Aft – aktywacja monitora z TGP, przełączanie trybu ATRK/PTRK
Undesignate/NWS – kasowanie oznaczenia celu
Gun Trigger – aktywacja wiązki laserowej
RAID/FLIR FOV – krótkie wciśnięcie: wąski kadr/szeroki kadr; długie wciśnięcie: tryb CCD lub FLIR
Radar Elevation Control Up/Down – przybliżenie Zoom
NVG Goggles – gogle noktowizyjne

Instrukcja przypisywania klawiszy znajduje się TUTAJ.

Przygotowanie zasobnika TGP Litening

Jeśli sam uzbrajasz samolot, upewnij się że wybrałeś zasobnik w menu LOADOUT EDITOR. TGP można podwiesić pod centralny pylon nr 5 lub tzw. cheek – miejsce nr 4 normalnie zajmowane przez pocisk powietrze-powietrze. Klikając prawym przyciskiem wybierz PODS i AN/AAQ-28 Litening.

TGP można podwiesić pod pylon nr 5. Na razie.

1.
Przejdź w tryb ataku celów naziemnych A/G. Prawy ekran DDI wyświetli radar A/G, ale zaraz to zmienimy.

Gdy zaczynasz misję w powietrzu, TGP będzie już schłodzone i gotowe do działania. W przypadku samodzielnego startu “na zimno” zasobnik trzeba będzie przygotować do pracy odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem wyszukiwania celów. Zarezerwuj na to przynajmniej kilka minut.

Na prawej konsoli przełącz FLIR w pozycję STBY. będziesz potrzebował. Najważniejszy z nich to:
– FLIR – pozycja STBY – tryb przygotowania, ON – uruchamia TGP
Pozostałe to:
– LTD/R – pozycja ARM – uzbraja laser do oznaczania celów
– LST – pozycja ARM – tryb wyszukiwania wiązki laserowej, np. od JTAC

2.
Obraz z kamery możesz wyświetlić na wszystkich monitorach. Dwa górne są ekranami zielonymi, dolny wyświetla obraz z odcieniach szarości. W większości przypadków daje on lepszą jakość detali. Aby wyświetlić to, co widzi kamera, wybierz dolny przycisk menu TAC, a następnie przycisk przy napisie FLIR.

3.
TGP niegotowy do pracy pokaże na razie sam napis NOT TIMED OUT i przekreślone RDY (ready).

4.
Gotowy do pracy zasobnik to napis STBY w lewym, górnym rogu. Brak obrazu wynika z tego, że obiektyw jest schowany w ruchomej, kulistej części, by nie łapać zabrudzeń.

5.
Przełącz na konsoli FLIR na pozycję ON. Obiektyw zostanie uwolniony i będziesz mógł nim swobodnie manipulować.

6.
Włącz uzbrojenie lasera na konsoli tuż obok włącznika TGP, by móc oświetlać cele laserem.

Opis ekranu zasobnika TGP

Domyślny widok obrazu z zasobnika TGP przedstawia się następująco. Poszczególne opcje można kontrolować przyciskami wokół monitora lub (niektóre) bezpośrednio na przepustnicy. Na początek skupmy się na symbolach związanych właśnie z przyciskami.

OPR (operational) – TGP jest włączony i gotowy do pracy. Pod tym mogą się jeszcze pojawić:
ATRK, PTRK – tryb oznaczania celu:
ATRK – Area Track, czyli obszaru na ziemi
PTRK – Point Track – konkretnego obiektu, np. pojazdu. PTRK śledzi cele ruchome. Przełączamy przyciskiem SENSOR CONTROL SWITCH + kierunek właściwy dla monitora (prawy – right, lewy – left, dolny – AFT)
1 – WIDE, NAR – pole widzenia obiektywu: szerokie WIDE i wąskie NAR (Narrow). Przy wąskim obraz pokazuje tylko to, co znajduje się w centrum monitora, aż do czterech narożników wokół krzyża. Można kontrolować przyciskiem RAID/FLIR FOV.
2 – FRZ – (freeze) „zamraża” obraz TGP w czymś w rodzaju stop-klatki.
3 – MARK – przejście TGP w tryb wskazywania miejsca promieniem widocznym w goglach NVG
4 – TRIG – (trigger) umożliwia włączenie lasera, by oznaczyć cel dla bomby lub promienia NVG
5 – RTCL – (reticle) włącza/wyłącza krzyż celownika kamery na ekranie
6 – VVSLV – (velocity vector slave), kamera obiektywu patrzy tam, gdzie wektor kierunku lotu na HUDzie
7 – UFC – pozwala ustalić na centralnej klawiaturze kody lasera. Kody musi być takie same, jak bomby lub lasera innej jednostki. Domyślnie to 1688.- nasza wysokść w stopach
8 – GRAY – dostosowanie jasności i kontrastu obrazu FLIR
9 – DCLTR – (declutter) usuwa część informacji z ekranu
10 – LST – (Laser Search Track) tryb wyszukiwania lasera innej jednostki, np. JTAC
2914 – wyjście do menu
11 – CCD/FLIR – tryb widzenia kamery: obraz telewizyjny CCD lub w podczerwieni FLIR. Można kontrolować przyciskiem RAID/FLIR FOV.
12 – Zoom – stopień przybliżenia obrazu od 0 do 9. Można kontrolować przyciskiem RADAR ELEVATION UP/DOWN.

1 – L ARM – laser jest ubzrojony I gotowy do działania. Widać też na ile stopni skierowany jest obiektyw w lewo L lub prawo R
2 – Reticle – krzyż celownika obiektywu kamery
3 – 16320 – wysokość w stopach
4 – wskaźnik pozycji samolotu względem horyzontu
5 – M 0.56, 270 – prędkość w Machach i węzłach
6 – 14.4 TGT – odległość od wyznaczonego celu w milach

Zoom i pole widzenia TGP

Do lepszej identyfikacji celu służą przede wszystkim przyciski do przybliżania obrazu WIDE – NAR oraz stopnie przybliżania ZOOM. Skrajna różnica pomiędzy szerokim kątem i przybliżeniem 0 oraz wąskim kątem i przybliżeniem 9 może wyglądać tak:

Tryby kamery: CCD i FLIR

1.
Widoczność celów w terenie można poprawić przełączając kamerę z trybu telewizyjnego CCD na podczerwień FLIR. Domyślny jest tryb CCD – kamera TV.

2.
Po przełączeniu na kamerę termowizyjną FLIR pojawią się opcję WHT i BLK.
WHT – white hot – „gorące” cele wyświetlane są w jasnym kolorze
BLK – black hot – „gorące” cele wyświetlane są w czerni

GRAY – dostrajanie obrazu FLIR

Obraz w podczerwieni FLIR w różnych warunkach oświetlenia potrafi być kompletnie nieczytelny. Domyślnie działa tryb ALG – Automatic Level Gain, który ustawia jasność i kontrast automatycznie. Pilot może jednak dostosować obraz dokładniej dzięki opcji GRAY.
GRAY staje się aktywne dopiero po przejściu w tryb kamery FLIR. Nie działa z CCD.

1.
Przejdź w tryb kamery FLIR i zaznacz opcję GRAY. Następnie wyłącz (odznacz) automatyczne strojenie ALG.

2.
Gąszcz cyferek i skala kolorów to głównie dekoracja. Do regulacji służą strzałki funkcji ZOOM, ale najpierw trzeba wybrać właściwą opcję LEVEL lub GAIN. Służy do tego przycisk pomiędzy strzałkami. Aktualne wartości Level i Gain widoczne są obok, jako L6 i G3.

3.
Dostrajanie nie zawsze jest konieczne. Korzystaj z tego tylko kiedy obraz jest za jasny lub zbyt ciemny, np. w nocy. Skrajne wartości potrafią dać kompletnie nieczytelny ekran. Używając strzałek i obu opcji Gain/Level znajdź najlepsze ustawienie.

Inne opcje ekranu

1.
DCLTR – declutter usuwa prędkość i wysokość oraz wskaźnik pozycji względem horyzontu.

2.
RTCL – reticle usuwa krzyż celownika kamery

3.
Wyświetlenie obrazu TGP na dolnym monitorze MPCD pokaże obraz w odcieniach szarości, a nie zieleni.

Ustawianie kodu lasera

Do prawidłowej współpracy zasobnika TGP z przenoszonymi bombami oraz jednostkami naziemnymi potrzebne są te same kody lasera. TGP umożliwia ich zmianę, jeśli odprawa misji lub komunikaty radiowe przekazują różne kody. Domyślny kod to 1688. Dostępne opcje to:
LTDC – (Laser Target Designator Code) – laser TGP sterujący przenoszonymi bombami
LSTC – (Laser Search Track Code) – wyszukiwanie wiązek lasera innych jednostek

1.
Wybierz opcję UFC na ekranie TGP. Kody zmienia się na konsoli centralnej używając klawiatury numerycznej.

2.
Wybierz okrągłym przyciskiem LTDC lub LSTC i za pomocą klawiatury wprowadź kod. Potwierdź ENT.

Wyszukiwanie celu za pomocą TGP

Wyszukiwanie celu najlepiej przeprowadzać z wysokości około 20 tysięcy stóp. Jeśli dolatujesz do celu na wprost, powinieneś zwykle mieć całkiem dobry widok. Jeśli już jesteś nad terenem lub wprowadzasz poprawki, wprowadź samolot w lewoskrętny lot okrężny po orbicie za pomocą autopilota, by mieć konkretny obszar zawsze w polu widzenia i nie martwić się o to, gdzie leci maszyna. Krążenie w lewo jest uwarunkowane umocowaniem TGP po lewej stronie. Dzięki temu elementy płatowca nie będą przesłaniać obrazu.

Połóż samolot na bok pod pewnym kątem (im większy, tym mniejsze kółka będziesz wykonywać) i włącz autopilota w trybie utrzymywania wysokości BALT. Łatwiej zlokalizować cel z pewnej odległości niż bezpośrednio nad nim.

1.
Aby manipulować kamerą TGP musisz uaktywnić monitor, który wybrałeś do pokazywania obrazu z niego. Wciśnij SENSOR CONTROL SWITCH z odpowiednim kierunkiem czyli:
Prawy monitor – Sensor Control Right
Lewy monitor – Sensor Control Left
Dolny monitor – Sensor Control Aft
W prawym górnym rogu pokaże się symbol diamentu.

2.
Wyszukiwanie celu na ziemi z domyślnej pozycji obiektywu kamery przypomina trochę szukanie igły w stogu siania, dlatego warto ułatwić sobie to zadanie kierując kamerę bezpośrednio w obszar, gdzie może znajdować się cel. Możemy to zrobić na trzy sposoby:
1 – Snowplow – domyślny tryb podstawowy
2 – VVSL (Velocity Vector Slave) – połączenie kamery z wektorem kierunku lotu na HUDzie
3 – WPDSG – połączenie kamery z wybranym punktem nawigacyjnym.

Snowplow – tryb domyślny

1.
Najbardziej podstawowy tryb. Obiektyw kamery patrzy przed siebie i nieco poniżej naszego samolotu. Po aktywacji ekranu DDI możemy sterować obiektywem za pomocą osi lub przycisków TDC Slew.

2.
Wciśnięcie TDC Depress spowoduje zablokowanie obiektywu na danym punkcie. Możesz nadal przesuwać kamerę, zbliżać obraz i doprecyzować namiar.

VVSL – połączenie kamery z wektorem kierunku

Wektor kierunku lotu to symbol małego samolotu na środku wyświetlacza HUD. Za pomocą funkcji VVSL możemy go połączyć z obiektywem TGP.

To jest Velocity Vector – wektor kierunku lotu

1.
Wciśnij przycisk VVSL – Velocity Vector Slave.

2.
Od tego momentu tam gdzie skierujemy wektor, tam będzie patrzyć TGP.

3.
Wciśnij TDC DEPRESS (domyślnie enter), by zatrzymać kamerę w danym punkcie i przejść do oznaczania celu. Monitor z TGP musi być aktywny, a samolot w trybie ataków celów naziemych A/G. Wystarczy kilka małych poprawek, o których mówi rozdział „Oznaczanie celu”, by znaleźć szukany obiekt. Przycisk Undesignate/NWS kasuje wybór i uwalnia kamerę.

Połączenie kamery z punktem nawigacyjnym

1.
Jeśli z odprawy wiemy, że cele będą w pobliżu punktu nawigacyjnego, możemy szybko skierować tam kamerę zasobnika TGP. Warto na jednym ekranie włączyć widok TGP (FLIR), a na drugim obraz sytuacyjny HSI. Obiektyw patrzy jeszcze w pustkę.

2.
Na ekranie HSI wybieramy strzałkami żądany punkt nawigacyjny, a następnie przyciskiem WPDSG zmieniamy go w cel. Tryb nawigacji zmieni się w TGT (target) – na cel – a na HSI pojawi się symbol diamentu, tam gdzie jest cel.

3.
Obiektyw automatycznie skieruje się na dany punkt. Używając funkcji przybliżania obrazu możesz zidentyfikować cel i doprecyzować namiar.

Precyzyjne oznaczanie celu

Do precyzyjnego oświetlania celu laserem służą dwa tryby:
ATRK – AREA TRACK – oznaczanie obszaru, punktu w terenie
PTRK – POINT TRACK – oznaczanie obiektu, zwłaszcza celu ruchomego
W obu trybach dodatkowo działa podtryb OFFSET, umożliwiający szybką zmianę celu

W obu przypadkach upewnij się, że ekran z obrazem TGP jest aktywny. Za pomocą gałki lub przycisków Throttle Designator Controller SLEW przesuwaj kursor, aż znajdziesz obszar wokół celu. Używaj opcji WIDE/NARROW/ZOOM/GRAY opisanych wcześniej, by uzyskać jak najlepszy widok na cel i dokonać właściwej identyfikacji. Eksperymentuj, aż uzyskasz obraz najlepszej jakości.

ATRK – Area Track – oznaczanie punktu w terenie

Jeśli jesteś zadowolony z identyfikacji, wciśnij jeden raz:
Sensor Control Switch RIGHT (w przypadku prawego monitora DDI, left – jeśli masz obraz na lewym lub AFT na dolnym MCPD).

W rogu pojawi się napis ATRK. Nie będziesz mógł już przesuwać kamery. Do zmiany oznaczenia możesz użyć trybu OFFSET lub powrócić do trybu Snowplow.

PTRK – Point Track – precyzyjne oznaczanie obiektu lub celu ruchomego

W przeciwieństwie do ATRK, który oznacza nam każdy obszar widoczny w TGP, Point Track przeznaczony jest głównie dla celów ruchomych – wtedy kamera automatycznie śledzi taki obiekt i naprowadza bombę bez konieczności wprowadzania ciągłych poprawek.

Warunkiem jest bardzo silny kontrast pomiędzy obiektem, a otoczeniem – inaczej kamera nie wykryje poruszającego się obiektu. Drugim wymogiem jest odpowiednia odległość. W obecnej wersji gry (czerwiec 2020) zalecany dystans, przy którym działa PTRK to:
– kamera CCD – 6 mil
– kamera FLIR – 11.5 mil


Punktowe oznaczanie stosuje się też przy konieczności precyzyjnego oświetlenia obiektu nad punktem w terenie, np. mostu.

Jest to bardzo istotne, bo często oznaczając nieruchomy obiekt w trybie obszarowym AREA TRACK, tak naprawdę oznaczasz teren daleko za obiektem – celem.

Ta sama wiązka lasera widzi inny punkt w trybie AREA i inny w POINT Track.

1.
Skieruj obiektyw kamery na drodze poruszającego się celu, tak by niedługo „wjechał” w środek obiektywu.

2.
Wciśnij DWUKROTNIE
Sensor Control Switch RIGHT (lub left dla lewego DDI), by przejść do trybu PTRK – Point Track. Krzyż celownika zmieni się w podwójną pionową linię. Od teraz nie będziesz mógł sterować kamerą. Do zmiany oznaczenia możesz użyć trybu OFFSET lub powrócić do trybu Snowplow

3.
Jeśli kontrast i odległość były odpowiednie, celownik trybu PTRK „złapie” cel i zacznie go śledzić. W przeciwnym wypadku musisz poprawić kontrast za pomocą GRAY, WHOT, BHOT lub próbować ponownie.
UWAGA
W obecnej wersji. (czerwiec 2020) skuteczny zasięg to:
– 6 mil dla kamery CCD
– 11.5 mili dla kamery FLIR
Można trochę wydłużyć ten dystans, najlepiej wtedy działa tryb FLIR BHOT. W innych nie byłem w stanie uzyskać śledzenia.

OFFSET – szybka zmiana celu

Zarówno tryb Point Track, jak i Area Track blokują obiektyw kamery i nie pozwalają na żadne poprawki. Jednym sposobem zmiany oznaczenia jest wciskanie Sensor Control Switch Right (Left), aż do powrotu do trybu Snowplow (celownik diamentu na ekranie TGP), ale szybciej można wprowadzić poprawki w podtrybie OFFSET.

1.
Obserwując ekran TGP w trybie PTRK lub ATRK wciśnij TDC DEPRESS – pojawi się dodatkowy, mniejszy krzyż celownika, który możesz kontrolować osią/przyciskami TDC SLEW.

2.
Dokonaj niezbędnych poprawek lub przesuń krzyż na zupełnie nowy cel w granicach wyświetlania TGP i wciśnij ponownie TDC DEPRESS.

3.
TGP nie da ci żadnych informacji zwrotnych, ale symbol celu na HUDzie przesunął się w nową pozycję. Jeśli na TGP powrócisz do trybu Snowplow (Sensor Control Switch Right), to oznaczy będzie ostatni cel/poprawka.

Oświetlanie celu laserem

1.
Upewnij się, że na konsoli po prawej przełącznik LTD/R uzbrojenia lasera jest w górnej pozycji ARM.

2.
Napis w górnej środkowej części ekranu póki co pokazuje L ARM, a więc tylko uzbrojony laser. Wciśnij przycisk TRIG – Trigger – co umożliwi jego aktywację. TRIG zostanie wzięte w ramkę.

3.
Wciśnij i przytrzymaj spust działka GUN TRIGGER przez cały czas oświetlania laserem. Napis na ekranie zmieni się w LTD/R i będzie migać, kiedy laser jest aktywny.

Używanie poszczególnych rodzajów uzbrojenia z TGP zostanie omówione we wpisach poświęconych konkretnym broniom.

Wyszukiwanie celu oznaczonego przez JTAC lub inne jednostki

Oznaczenie celu laserem może też wykonać inny samolot lub jednostka na ziemi, np. kontroler lotniczy JTAC (Joint Terminal Attack Controller). W tym celu musimy wywołać go przez radio.

1.
Po zakomunikowaniu ile czasu możemy spędzić nad celem, potwierdzamy każdy komunikat JTAC pierwszą opcją pod klawiszem F1.
Zwróć szczególną uwagę na kod lasera w linijce 7 – MARKED BY LASER. Jeśli kod LST na ekranie TGP jest inny, zmień go teraz.

2.
Potwierdzaj komunikaty aż do komendy LASER ON , po której JTAC potwierdzi oświetlanie celu laserem. Uzbrój tryb wyszukiwania wiązki laserowej LST na konsoli po prawej stronie. Przełącz LST na ON.

3.
Aktywuj ekran z zasobnikiem Litening przyciskiem Sensor Control Switch Right, Left lub Down zależnie od wybranego monitora. Skieruj obiektyw gdzieś w pobliże celu za pomocą przycisków lub gałki TDC Slew. Teraz możesz przestawić zasobnik na tryb wyszukiwania LST (Laser Spot Track).

4.
Ekran przez chwilę zmieni się w „ślepy”. Przycisk NSRC to narrow search (wąskie wyszukiwanie). Kliknięcie go zmienia na WSRC – wide search, czyli szersze pole wyszukiwania.

5.
Gdy wiązka lasera zostanie wykryta, obraz z kamery nakieruje się na cel, a wygląd ekranu zmieni się jak na obrazku.

6.
Możesz użyć funkcji zbliżania obrazu, by lepiej zidentyfikować cel.

MARK – wskazywanie laserem widocznym w goglach noktowizyjnych

Funkcji MARK używa się, by w nocy wskazywać innym jednostkom konkretny punkt w terenie. Może to być cel lub obszar lądowania dla śmigłowca. MARK nie naprowadza bomb na cel! Służy tylko do celów informacyjnych.

1.
Użyj Throttle Designator Controller SLEW oraz funkcji ZOOM, WIDE, NARROW, FLIR, by znaleźć i zidentyfikować konkretne miejsce.

Następnie wciśnij przyciski funkcji MARK i TRIG.

2,
Wciśnij PRAWY SHIFT + H, by włączyć gogle NVG, następnie spust działka GUN TRIGGER, by odpalić laser. Od tej chwili każdy zobaczy promień z twojego samolotu do wyznaczonego miejsca. W ten sposób możesz naprowadzić swoją drużynę na cel, miejsce dogodne do lądowania dla śmigłowców lub inną ważną pozycję.

3.
Jeśli obraz w goglach NVG jest zbyt jasny lub ciemny, użyj regulacji intensywności prawymi modyfikatorami:
Ctrl + Shift + H
Alt + Shift + H

W obecnej wersji gry (czerwiec 2020) wygląda to tak:

Tryb AIR to AIR – cele powietrzne

Zasobnik TGP działa również w trybie zwalczania celów powietrznych Air to Air. Służy wtedy wyłącznie do wizualnej identyfikacji celu. Obserwowany obiekt można automatycznie zalockować radarem lub na odwrót – namierzony radarem cel wyświetlić na ekranie TGP.

Tryb Air To Air przydaje się głównie w misjach przechwytywania, gdy istotne jest określenie pochodzenia i zamiarów nieznanego samolotu.

1.
Wciśnięcie przycisku walki powietrznej spowoduje automatyczne włączenie kamery TGP na lewym ekranie DDI i radaru na prawym.

2.
Ekran ma domyślnie wyłączony krzyż RTCL i działa w trybie VVSLV (Velocity Vector Slave), czyli obiektyw kamery patrzy tam, gdzie wektor kierunku lotu na HUDzie.

Odznaczenie funkcji VVSLV spowoduje przejście do trybu Snowplow, czyli swobodnego przesuwania obiektywu przyciskami TDC SLEW. Przy poruszających się celach zwykle wygodniejszy będzie VVSL.

Przyciski do przybliżania ekranu:
WIDE – NAR
ZOOM
działają, jak przy celach naziemnych.

3.
Aby móc operować kamerą trzeba uaktywnić ekran. Można zrobić to standardowo przyciskiem na drążku:
Sensor Control Switch LEFT
lub
Dedykowaną funkcją TDC na ekranie.
Zaznaczenie RTCL spowoduje wyświetlenie celownika kamery.

Namierzanie FLIR -> RADAR

Jeśli cel jest blisko lub nie chcemy alarmować go użyciem radaru, możemy najpierw namierzyć cel za pomocą TGP. Musi być on jednak w zasięgu wzroku.

1.
Działając w trybie VVSL naprowadź wektor kierunku lotu na HUDzie mniej więcej na widoczny w powietrzu cel.

2.
Upewnij się, że obraz zapewnia odpowiednio wyraźny kontrast, jak przy trybie Point Track. W razie potrzeby przejdź z CCD na FLIR, WHOT, BHOT.

Wciśnij na drążku:
Sensor Control Switch LEFT
zupełnie jak przy aktywacji trybów ATRK/PTRK.
Cel zostanie zalockowany na ekranie TGP w trybie Point Track i kamera zacznie za nim podążać.
Na wyświetlaczu pojawią się opcje:
RADAR SLAVE – spowoduje zalockowanie celu na radarze
RADAR SIL – silent, spowoduje „wyciszenie” pracy radaru

3.
Na HUDzie śledzony cel będzie zaznaczony. Napis FLIR oraz litera F oznaczają, że śledzi go wyłącznie kamera.
Taki namiar NIE POZWALA na użycie BRONI.

4.
Wciśnij przycisk SLAVE na ekranie DDI, by zalockować cel na radarze.

5.
Po zalockowaniu przez radar będzie można użyć pocisków. Kamera FLIR nadal będzie śledzić obiekt.

Namierzanie RADAR -> FLIR

Cała operacja działa również w drugą stronę. Najpierw możemy zalockować cel na radarze, a następnie wyświetlić śledzony obiekt na ekranie TGP.

1.
Zalockuj cel na radarze. Na ekranie TGP pojawi się kwadrat znany z HUDa, pokazujący lokację namierzonego celu.

2.
Wciśnij przycisk:
RRSLV – Radar Slave
Obraz z kamery zostanie automatycznie sprzężony z namiarem radaru, a cel wypełni ekran TGP.

3.
Możesz użyć przycisków do przybliżania obrazu, by lepiej zidentyfikować cel. Ekran TGP wyświetla aktualny tryb pracy radaru – ACM.

4.
Symbol RDR na HUDzie pokazuje, że śledzimy cel za pomocą radaru, wspomagając się jedynie TGP.

Ściągnij wersję PDF

8 Replies to “Zasobnik celowniczy AN/AAQ-28 Litening – poradnik F/A-18C Hornet”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.