Bomba GBU-24A/B Paveway III – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
GBU-24A/B Paveway III
Niezbędne przyciski
Konfigurowanie bomby GBU-24A/B
Tryb PRE – Preplanned
Tryb VIS – Visual

GBU-24A/B Paveway III

Bomba GBU-24A/B Paveway III to bomba precyzyjnego rażenia kierowana laserem. Podstawą konstrukcji jest bomba penetrująca BLU-109/B z dodatkiem zestawu naprowadzajacego Paveway firmy Rytheon. Składa się on z sensora wychwytującego wiązkę lasera oraz płetw sterujących. 

Do użytku weszła w 1983 roku. W porównaniu do wcześniejszych bomb Paveway II GBU-10 i GBU-12 różni się płynnym wychylaniem płetw oraz lepszym, bardziej odpornym na zakłócenia sensorem, co pozwala na większy dystans szybowania bomby i możliwość ustawienia precyzyjnych parametrów trafienia w cel. GBU-24 oferuje m.in. różne profile lotu zależnie, czy cel jest płaski, czy wysoki oraz bombardowanie Low Level Laser Guided Bomb, czyli z niskiego pułapu i dystansu ok. 10 mil. 

Zestaw Paveway III jest o wiele droższy od poprzednika, dlatego GBU-24 używa się przeciw szczególnie ważnym, umocnionym celom w starannie zaplanowanych nalotach. 

Pamiętaj, by przed rozpoczęciem misji ustawić odpowiedni zapalnik bomby TAIL FUZE oraz kod jej lasera. Szczegółowe informacje znajdziesz we wpisie Konfiguracja bomb i zapalników Fuze

Niezbędne przyciski

 • WPN REL / Weapon Release – zwolnienie bomby
 • Gun Trigger 1st Detent – aktywacja wiązki lasera
 • DMS Down – aktywacja ekranu TGP jako SOI
 • TMS FWD – oznaczenie celu
 • RDR Cursor – przesuwanie celownika kamery na TGP, punktu celu na HUDzie
 • Show Kneeboard – wyświetla notes z kodem lasera bomby (domyślnie „K”)

Konfigurowanie bomby GBU-24A/B

1.
Przed misją skonfiguruj zapalnik bomby TAIL FUZE oraz kod lasera LASER SEEKER CODE. Arm Delay to opóźnienie w uzbrojeniu bomby, a Function Delay opóźnienie w eksplozji bomby po uderzeniu w cel. Różne zapalniki dają tu różne opcje. FMU-152 pozwala zmienić te opcje w kokpicie podczas lotu.

2.
Przed atakiem upewnij się, że przełączniki od lasera i uzbrojenia są w górnch pozycjach. Wciśnij przycisk A-G, by włączyć tryb atakowania celów naziemnych.

3.
Jeśli trzeba, użyj przycisku z nazwą uzbrojenia, by aktywować bomby GBU-24. Jeśli to Twoje jedyne uzbrojenie AG, będą od razu aktywne.

4.

Funkcje na ekranie głównym bomby GBU-24 to:

 • PRE – wybór trybu ataku: PRE (Preplanned) i VIS (Visual)
 • CNTL – wyświetla drugi ekran ustawień
 • RBS – nie działa w obecnej wersji
 • MODE2 – wybór profili lotu bomby – nie działa w obecnej wersji
 • NOSE – wybór zapalnika NOSE, TAIL, NSTL (dziób, ogon, dziób i ogon)
 • AD/BA – Arming Delay – opóźnienie uzbrojenia bomby – ustawia się dla danego zapalnika na ziemi, przed rozpoczęciem misji
 • PROF1 – wybór jednego z 4 profili z ustawieniami bomby
 • SGL – przełącza pomiędzy SGL (jedną bombą) i PAIR (parą) do zrzutu
 • RP – ilość salw z ustawioną bombą SGL lub PAIR – ustawienie PAIR lub RP od 2 w górę wyświetla dodatkową opcję MSEC ilości czasu w milisekundach pomiędzy zrzutem pierwszej o kolejnej bomby/pary

5.

Wciśnięcie CNTL wyświetla drugi ekran ustawień:

 • TOF – Time of Flight – czas lotu bomby przy obecnych ustawieniach i wysokości
 • CUE RNG – Cue Range – możliwość wpisania innej odległości dla dynamicznego wskaźnika zasięgu na HUDzie – nie ma żadnego wpływu na lot bomby i jest tylko pomocą dla pilota, np. do oznaczenia sobie punktu Pull Up, rezygnacji z ataku itp. Pole wpisu ma 4 miejsca po przecinku, a więc dla 6 mil należy wpisać 60000. 
 • REL ANG – Release Angle – kąt pochylenia dzioba samolotu przy zwolnienia bomby, 0 stopni dla lotu poziomego, dodatni to maks. +10 stopni – GBU-24 ma małe zdolności do trybu „przerzucania” Loft

6.
Ustawienie kąta zrzutu REL ANG nie jest póki co zbyt istotne – przy domyślnym -30 bomby normalnie lecą do celu zrzucone z lotu poziomego. Warto jednak wiedzieć, że do zmiany pozytywnego i negatywnego kąta -/+ służy przycisk NEG u góry. ENT potwierdza wybór, RCL kasuje.

7.
Wspomniane CUE RANGE wymaga dużej ilości zer. 8 mil to 80000 i ENTR.

8.
Przytrzymaj klawisz „K”, by wyświetlić kod lasera bomby. Domyślnie to 1688.

9.
Jeśli konieczna jest zmiana kodu lasera zasobnika TGP, by pokrywał się z kodem bomby, wybierz na panelu UFC LIST, a następnie „0”, dla opcji MISC.

10.
Wciśnij „5” dla LASR.

11.
Kod do naprowadzania własnej bomby to kod TGP. Wpisz właściwy kod na klawiaturze i potwierdź ENTR.

12.
LASER ST TIME
 pozwala ustawić ilość sekund do uderzenia bomby w cel, przy których rozpocznie się automatyczne oświetlanie laserem. Przy domyślnych 8 laser włączy się na 8 sekund przed uderzeniem. Zależnie od pułapu operacyjnego wartość tą warto zmienić na 12-18 sekund. Można to zrobić tuż przed atakiem.

13.
„Dobber” RTN przywraca domyślne menu na wyświetlaczu DED.

Tryb PRE – Preplanned

Tryb PRE przeznaczony jest dla wyznaczonych wcześniej celów – czy to w miejscu steerpointa, czy na TGP lub radarze A-G. PRE jest domyślnym wyborem po aktywacji bomb GBU-24.

1.
Upewnij się, laser jest aktywny – ARM.

2.
Wybierz ekran z TGP, aktywuj go jako SOI za pomocą DMS Down. Potwierdź wybór celu wciskając TMS FWD, by oznaczyć go w trybie POINT.

3.

 1. Release Cue – wskaźnik zrzutu bomb
 2. ASL – Azimuth Steering Line – linia azymutu pomagająca ustawić się wprost na cel
 3. ARM L – wskaźnik uzbrojenia lasera
 4. PRE – wybrany tryb zrzutu bomby
 5. DLZ – Dynamic Launch Zone – dynamiczny wskaźnik odległości do celu
 6. TTR – Time To Release – czas do zrzutu. Po zwolnieniu bomby zmienia się w TTI – Time To Impact – czas do trafienia (w obecnej wersji nie wylicza dokładnie)

4.
Przy około 10 sekundach do zrzutu wciśnij i przytrzymaj przycisk WEP REL / Weapon Release. Wskaźnik Release Cue zacznie przesuwać się w dół.

5.
Trzymaj wciśnięty WEP REL. Kiedy timer TTR dojdzie do 00:00, a wskaźnik Release Cue dotrze do wektora kierunku lotu, bomba zostanie zwolniona. 

6.
Możesz też opóźnić zwolnienie bomby i zrzucić ją w wybranym momencie, o ile grot przy dynamicznym wskaźniku zasięgu jest pomiędzy jego górną i dolną granicą. Generalnie warto jest nieco odczekać, do momentu gdy grot zrówna się z kółkiem na DLZ, bo bomba zrzucona z maksymalnego dystansu ma tendencję do bardzo płaskiego profilu lotu.

7.
Na ekranie TGP znajduje się timer odmierzający czas do uderzenia bomby w ziemię. Gdy timer osiągnie wartość ustawioną w LASER ST TIME, wiązka lasera aktywuje się automatycznie. Widać to po migającym kodzie lasera i literze L – również na HUDzie. W dolnym rogu widać też czas do uderzenia Time To Impact. Alternatywnie, możesz manualnie oświetlać cel laserem trzymając wciśnięty spust Gun Trigger 1st Detent

8.
Jeśli zwolniłeś tylko jedną bombę, przygotuj się na nagły przechył na skrzydło, Użyj trymera, by wyrównać lot.

9.
Oświetlaj cel laserem aż do uderzenia.

Tryb VIS – Visual

Tryb VIS służy do wyznaczania przypadkowo napotkanych celów za pomocą HUD-a.

1.
Wciśnij przycisk trybów, by przełączyć PRE na VIS.

2.
Na HUDzie pojawi się Target Box do wyznaczenia celu. Za pomocą Radar Cursor przesuń Target Box w wybrane miejsce .

3.
Wciśnij TMS FWD, by oznaczyć cel – pojawi się standardowa linia ASL i wskaźnik Release Cue opadający w stronę wektora kierunku lotu.

4.
Zrzuć bombę w ten sam sposób, jak przy trybie PRE.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *