Cold Start F-16C Viper – start silnika – poradnik

Procedura „Cold Start” to proces uruchomienia silnika i wszystkich systemów samolotu oraz przygotowanie go do kołowania i startu. Odbywa się przy ścisłej asyście obsługi naziemnej. Poniższa lista została przygotowana według oficjalnej instrukcji  oraz wskazówek crew-chiefa samolotu F-16C Viper i jest tak bliska autentycznym procedurom, jak to możliwe w symulatorze.

Nie wszystkie opisane etapy są więc niezbędne, istotne dla symulacji DCS World lub nawet poprawnie zaimplementowane przez Eagle Dynamics. Służą jedynie większej immersji i poszerzeniu wiedzy. Z tego względu przy wszystkich etapach, które można pominąć chcąc jedynie szybko wzbić się w powietrze, znajduje się adnotacja przy numerze: 3. [OPCJA]

Warto zapamiętać, że w przypadku przełączników z wyborem górnej lub dolnej pozycji, prawy klawisz myszy przełącza switch w górę, a lewy klawisz myszy – w dół

1. [OPCJA]
Przed rozpoczęciem ustaw przełącznik C&I na BACK UP, by móc używać zapasowego radia do kontaktu z obsługą naziemną. Ustaw przełącznik EPU na OFF podnosząc najpierw czerwoną osłonę.

2.
Ustaw światła zewnętrzne Fuselage i Wing Tail na BRT i pozycyjne na FLASH, antykolizyjne na 1, Master na NORM.

W nocy lub przy złej pogodzie ustaw antykolizyjne na OFF, a po starcie silnika na 1, pozycyjne na STEADY, a na czas kołowania na FLASH.

3. [OPCJA]
Ustaw przełącznik zasilania na BATT (w tej pozycji nie może znajdować się dłużej niż 5 minut)

4. [OPCJA]
Ustaw przełącznik FLCS PWR na TEST przytrzymując przycisk myszy. Sprawdź, czy zapalą się lampki ABCD powyżej.

Dodatkowe lampki systemu FLCS zapalą się obok przepustnicy. Po teście zwolnij przełącznik FLCS PWR.

5. [OPCJA]
Uzbrój hamulec parkingowy.

6.
Ustaw przełącznik zasilania na MAIN PWR.

7. [OPCJA]
Włącz zapasowe radio ustawiając pokrętło na MAIN. 

8. [OPCJA]
Przetestuj „na sucho” pracę przepustnicy podnosząc dźwignię „HORN” (RShift + Home), przesuwając ją maksymalnie do przodu i cofając oraz koniecznie ustawiając w pierwotnej pozycji CUT OFF-STOP (RShift + END)!

9.
Przytrzymaj przełącznik zamykania kabiny, aż ustanie dźwięk zamykania lub użyj klawiszy LCtrl + C. Następnie domknij kabinę klikając na żółtą dźwignię „Spider Handle”.

10.
Włącz silnik ustawiając przełącznik JFS w dół, na START 2.

11.
Monitoruj obroty silnika. Dopiero gdy wskazówka minie 20% RPM, przesuń przepustnicę w pozycję IDLE (RShift + HOME).

12.
Poczekaj na stabilizację obrotów silnika w okolicy 60 procent, zgaśnięcie lampek kontrolnych i ostrzegawczych, stabilizację zużycia paliwa między 500, a 1500 Fuel Flow.

13.
Kliknij na lampce MASTER CAUTION, by zresetować ostrzeżenia.

14. [OPCJA]
Wykonaj test rurki Pitota ustawiając przełącznik PROBE HEAT na TEST i weryfikując lampkę na prawej przedniej konsoli. Ustaw przełącznik z powrotem na OFF.

15. [OPCJA]
Wykonaj test systemu przeciwpożarowego i przeciw przegrzaniu FIRE & OVERHEAT DETECT przytrzymując przycisk. Zweryfikuj kontrolki na brewkach Master Caution i ENG FIRE oraz OVERHEAT niżej, na panelu kontrolek ostrzegawczych. 

16. [OPCJA]
Wykonaj test wszystkich lampek w kokpicie przytrzymując przycisk MAL & IND LTS (Malfunctions and Indicator Lights). Nie przytrzymuj przycisku dłużej niż 30 sekund. 

Kokpit rozświetli się wszystkimi lampkami.

17.
Z tyłu, na prawej konsoli włącz systemy awioniki:
MMC – Modular Mission Computer – steruje i koordynuje awioniką w samolocie
MFD – włącza dwa ekrany na panelu przyrządów
UFC – włącza centralny panel z klawiaturą do wprowadzania danych
GPS – włącza odbiornik GPS
NIE WŁĄCZAJ jeszcze:
ST/STA
, czyli pylonów uzbrojenia
DL – Datalink
MIDS LVT – systemu przekazywania informacji w sieci Datalink
INS – dostrajania nawigacji
Przełącznik MAP nie ma funkcji w tej wersji F-16.

Dopiero w drugiej kolejności włacz Stores ST/STA i DL (Datalink). MIDS LVT pozostaw wyłączony w pozycji OFF aż do momentu, gdy przełącznik GPS będzie na pozyzcji ON co najmniej minutę, a czas TIME na wyświetlaczu DED zmieni się na GPS SYSTEM. Najlepiej pozostawić przełącznie MIDS na późniejszy etap – inaczej system Datalink nie będzie działał prawidłowo.

18.
Włącz (kolejno od lewej):

  • Lewy Hard Point (Left HDPT), jeśli przenosisz HARM Targeting System
  • Prawy Hard Point (Right HDPT), jeśli przenosisz zasobnik celowniczy TGP Litening
  • FCR radar
  • Wysokościomierz radarowy RDR ALT na STBY

19.
Włącz wyświetlacz HUD przekręcając pokrętło SYM w górę do maksimum.

20. [OPCJA]
Ustaw na ekranie MFD stronę testów klikając na środkowy przycisk, a następnie po prawej TEST.

21. [OPCJA]
Na lewej konsoli zresetuj system FLCS, przełącz DIGITAL BACKUP w górę na ON, wykonaj kolejny reset i przywróć Digital Backup na OFF.

22. [OPCJA] [NIE ZAIMPLEMENTOWANE]
Skasuj ewentualne błędy przyciskiem CLR.

23. [OPCJA]
EPU Gen check. Wciśnij maksymalnie hamulce kołowe i utrzymuj je tak. Przesuń przepustnicę do 80 procent RPM.

Utrzymując obroty i hamulce przełącz EPU na NORM.

Następnie ustaw EPU GEN w górnej pozycji. Zweryfikuj lampki przy FLCS i zieloną lampkę na panelu EPU. Poczekaj 5 sekund.

Po 5 sekundach ustaw przepustnicę z powrotem na IDLE, poczekaj na stabilizację obrotów, zwolnij hamulce, upewnij się, że EPU GEN jest z powrotem na OFF, zablokuj przełącznik EPU NORM czerwoną osłonką.
„EPU checks good, clear to check for no flow”.

24. [OPCJA]
Ustaw hamulec parkingowy.

25. [OPCJA]
„Clear for sec” (secondary – zapasowy tryb pracy silnika). Ustaw przełącznik ENG CONT na dolną pozycję SEC. Zaświeci się kontrolka SEC, Master Caution, dysza silnika zmniejszy otwarcie.

Przytrzymaj hamulce kołowe i muśnij przepustnicę do „mil power”, cofając ją błyskawicznie. Obroty powinny dojść do ok. 85-90 procent. 

Poczekaj na ustabilizowanie obrotów. Ustaw przełącznik z powrotem na PRI i zamknij czerwoną osłonkę.

26. [OPCJA]
„Rozgrzewka” systemu sterowania Flight Controls. „Clear for flight controls”. Wykonaj parę maksymalnych wychyleń sterów drążkiem oraz pedałami (sterem kierunku) oraz otwórz i zamknij hamulec aerodynamiczny (LShift + B, LAlt + B). 

27. [OPCJA]
Ustaw ekran systemu sterowania FLCS.

28. [OPCJA]
Włącz test BIT systemu FLCS. Potwierdź zapalenie się kontrolki RUN.

Samolot przez ok. 40 sekund będzie sam testował pracę sterów. 

Koniec testu potwierdzi napis BIT PASS na ekranie MFD oraz zgaśnięcie lampki RUN.

29.
Włącz dostrajanie systemu nawigacji. Ustaw przełącznik na STOR HDG, czyli Stored Heading. To znacznie szybsza, trwająca poniżej 2 minut metoda w porównaniu do 8 minut dla normalnego trybu NORM. Można jej użyć, gdy samolot został wyłączony i nie zmienił swojej pozycji po ostatnim, pełnym dostrojeniu, czyli praktycznie zawsze w sandboksie DCS World.

W przypadku wybrania opcji NORM należy potwierdzić wpisaną pozycję GPS przyciskiem ENTR na klawiaturze UFC i kolejno każdą następną pozycję, zmieniając ją przełącznikiem „dobber down” (strzałka w dół na konsoli UFC), czyli LAT, LNG i SALT. Przy STOR HDG nie trzeba tego potwierdzać.

30. [OPCJA]
Przetestuj wskaźnik poziomu paliwa przesuwając gałkę na TEST.

31. [OPCJA]
Trim check. „Crew chief – redy for trim?” Test trymera. Ustaw przełącznik TRM/AP w pozycji DISC (Disconnected – odłączony). Użyj trymera na drążku i potwierdź, że pokrętła nie poruszają się. „Check for no movement”. Crew chief powinien to potwierdzić obserwując samolot z zewnątrz.

Następnie ustaw z powrotem przełącznik w pozycji NORM i ponownie użyj trymera. Tym razem potwierdź ruchy pokręteł „check for movement”. Wycentruj trymer na koniec testu.

32. [OPCJA]
Test trybu MANUAL PITCH OVERRIDE. „Check for BIG movements”, czyli większe wychylenie steru wysokości niż normalnie. Można je osiągnąć przełączając Manual Pitch na pozycję OVRD. Przy testowym wychyleniu steru wysokości pilot najpierw wychyla je normalnie, a potem robi tzw. „KICK” – przełącza na OVRD i wychyla znowu – tym razem dzieje się to pod większym kątem, a działanie „kick” potwierdza crew chief. Oprócz steru wysokości testuje się również ster kierunku i lotki.

Test powtarza się w trybie DIGITAL BACKUP, po ustawieniu przełącznika na lewej konsoli na tę pozycję. Po wszystkim ustaw z powrotem Digital Backup na OFF, a przełącznik Manual Pitch Override na NORM.

33. [OPCJA]
Test hamulców – brake check. „Ready for left brake”. Ustaw kanał 1 (CHAN 1) i wykonaj test lewego hamulca (LCtrl + W), następnie przełącz na CHAN 2 i powtórz test lewego hamulca „movement, no movement”. 

Powtórz test na obu kanałach dla prawego hamulca (LAlt + W).

34. [OPCJA]
Po teście hamulców ustawiamy z powrotem Parking Brake, a crew chief wyjmie piny z podwozia i usunie blokady wheel chocks.

35.
System nawigacji powinien być już od dawna dostrojony, co potwierdza napis RDY na wyświetlaczu DED i migający ALIGN na HUDzie.

Ustaw pokrętło na pozycję NAV.

36.
Wciśnij przycisk „6 TIME” na konsoli UFC. Sprawdź, czy na wyświetlaczu SYSTEM zmienił się na GPS SYSTEM.

37.
Po potwierdzeniu GPS SYSTEM możesz w końcu przestawić przełącznik MIDS LVT na pozycję ON.

38.
Odblokuj zapasowy sztuczny horyzont.

39.
Włącz zasilanie systemu ostrzegania (POWER), system RWR, jammer (jeśli jest podwieszony). Ustaw system przeciwdziałania CMDS na STBY.

40.
Włącz wyświetlacz nahełmowy HMD przekręcając gałkę w prawo.

41.
Ustaw prawidłową konfigurację dla podwieszonego ładunku:

  • CAT I – tylko dla pocisków powietrze-powietrze i ew. centralnego zbiornika podwieszanego
  • CAT III – dla zbiorników pod skrzydłami i ładunku uzbrojenia powietrze – ziemia

42.
Ustaw IFF Master na NORM.

43.
Przełącz gałkę C&I na pozycję UFC.

44.
Ustaw główną stronę wyświetlacza DED.

45.
Włącz i ustaw TACAN oraz częstotliwość ILS.

Ustaw kurs pasa – zwykle można go odczytać z mapy lotniska na kneeboardzie.

46.
Wejdź do menu LIST i wybierz opcje MISC. 

47.
Pod przyciskiem RCL znajdują się opcje wyświetlacza nahełmoweog HMD, który wymaga dostrojenia. Szczegółowa procedura opisana jest TUTAJ.

48.
Pod przyciskiem „8” w menu LIST i MISC znajdują się opcje punktu odniesienia BULLSEYE, który należy włączyć.

49.
Z menu LIST ustaw BINGO Fuel.

50.
Jeśli to konieczne dla danej misji, skonfiguruj środki przeciwdziałania CMDS: Chaff i Flare.

51.
Jeśli trzeba, ustaw częstotliwości radia COM1 i COM2 dla konkretnych presetów.

52.
Przestaw wysokościomierz na ELEC. Ustaw lokalne ciśnienie barometryczne.

53.
Samolot jest gotowy do kołowania. Katapultę fotela oraz wysokościomierz radarowy przełącza się tuż przed wjazdem na pas.

Ściągnij wersję PDF

Checklista

Światła Anti Coll – 1
Światła Position – Flash
Światła Wing Tail – BRT
Światła Fuselage – BRT
Światła Master – NORM
C&I – BACKUP
EPU – OFF
Zasilanie – BATT
FLCS – TEST
Parking Brake – ON
Zasilanie – MAIN PWR
Kabina – zamknięta – LOCK
Backup Radio – MAIN
Test przepustnicy – pełny zakres ruchów
JFS – START 2
Obroty 20% RPM – przepustnica IDLE
Lampka Master Caution – RESET
Probe Heat – TEST
Fire / Overheat Detect – TEST
MAL&IND LTS – TEST
 MMC – ON
 MFD – ON
 UFC – ON
 GPS – ON
 MIDS LVT – ON
ST/STA – ON
 FCR Radar – ON
 RDR ALT – ON
 Right HDPT – ON (jeśli jest TGP Litening)
 Left HDPT – ON (jeśli jest HTS)
HUD – SYM Max
Prawy MFD – ekran testów
FLCS – RESET
Digital Backup – ON
FLCS – RESET
Digital Backup – OFF
Prawy MFD – CLR 
Brakes ON – hamulce kołowe wciśnięte
Przepustnica 80%
EPU – NORM
EPU GEN – ON
Przepustnica – IDLE
Brakes OFF – hamulce zwolnione
EPU Norm – Guard (czerwona osłona)
Parking Brake – ON
ENG CONT – SEC
Brakes ON – hamulce kołowe wciśnięte
Przepustnica – MIL Power (na sekundę)
ENG CONT – PRI
Flight Controls – Warm Up – rozgrzanie systemu sterowania
FLCS – BIT TEST
INS – STOR HDG
FUEL – TEST
 TRM/AP – DISC – Test trymera
TRM/AP – NORM – Test trymera
Manual Pitch Override – test sterów „Kick”
Digital Backup – ON
Manual Pitch Override – test sterów „Kick”
Digital Backup – OFF
Left Brake test – CHAN 1 i CHAN 2 – test lewego hamulca
Right Brake test – CHAN 1 i CHAN 2 – test prawego hamulca
INS – NAV (jeśli RDY, ALIGN)
C&I – UFC
IFF – NORM 
Sztuczny horyzont ADI – Unlock
Threat Warning – POWER
 RWR – ON
CMDS – STBY
HMD – Max
CAT I lub CAT III (A-G, zbiorniki pod skrzydłami)
HMD – kalibracja
TACAN, Bingo, CMDS, ILS, Radio – ustawione 
Wysokościomierz – ELEC
 Ciśnienie wysokościomierza- według aktualnej prognozy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *