Format AZ/EL radaru A/A – poradnik F/A-18C Hornet

Azimuth over Elevation (AZ/EL) to osobny format wyświetlania obrazu z radaru powietrze-powietrze w F/A-18C Hornet. W przeciwieństwie do tradycyjnego widoku B-Scope, gdzie cele obserwujemy z widoku z góry i relatywnie do ich odległości od naszego samolotu, AZ/EL oferuje widok „z nosa” – od przodu. Na pierwszym planie widać więc różnice w pułapie, na którym znajdują się poszczególne cele, a odległość jest pokazywana tylko w przypadku zalockowanego celu.

AZ/EL wyświetla kontakty od razu jako symbole HAFU, zależnie od stopnia ich identyfikacji – nie pokazuje kontaktów w formie zielonych prostokątów „bricks”. AZ/EL oferuje także opcję automatycznej identyfikacji celów „swój-obcy”. Dodatkowo AZ/EL może działać w trybie zasobnika TGP, jako głównego sensora wykrywającego cele. W formacie AZ/EL działają wszelkie ustawienia skanowania ustalone na ekranie B-Scope, a więc liczba barów i zakres azymutu.

Przed przyswajaniem funkcjonalności formatu AZ/EL warto wcześniej poznać możliwości radaru w standardowym formacie oraz działanie systemu identyfikacji „swój-obcy” IFF.
Radar Air to Air, tryby BVR – poradnik F/A-18C Hornet
IFF – „swój-obcy”, ekran SA – poradnik F/A-18C Hornet

Wyświetlanie formatu AZ/EL

1.
Upewnij się, że samolot jest w trybie ataku celów powietrznych A/A i wyświetla radar na monitorze DDI. Dopiero wtedy pojawi się opcja włączenia formatu AZ/EL. Na drugim ekranie DDI za pomocą środkowego przycisku ekranowego wejdź do głównego menu TAC.
Następnie wybierz funkcję AZ/EL.

2.
Format AZ/EL wyświetla te same kontakty, tyle że „od frontu”. Na prawym ekranie mamy standardowy widok „z góry” tych samych trzech kontaktów i ustawienie zależnie od ich odległości od naszego samolotu.
AZ/EL pokazuje, że cel 1 leci najwyżej, cel 2 najniżej, a cel 3 jest na pułapie pomiędzy 2 i 1.

Opis ekranu AZ/EL

Ekran AZ/EL:

pole widzenia radaru – regulowany szerokością skanowanego azymutu oraz liczbą barów
kontakty – wykryte obiekty w formacie HAFU widoczne są w polu widzenia i poza nim, dopóki nie „stracą ważności”
kamera TGP – sześciokąt pokazuje miejsce wycelowania obiektywu zasobnika TGP
kursor radaru – tak jak w standardowym formacie, można nim zaznaczać i lockować cele
dane kontaktu pod kursorem – najechanie kursorem na cel wyświetla jego:
VC – prędkość zbliżania (velocity closure)
RNG – odległość od nas (range)
HD – kurs (heading)

Funkcje formatu AZ/EL:

1 – IFF/RDR/RWS/FLIR – przełącza aktywny sensor wykrywania celów: radar lub TGP (FLIR)
2 – STORES/FLIR – zmiana ekranu: uzbrojenie lub TGP
3 – L+S INT (Launch&Steer Interrogation) – identyfikacja „swój-obcy” dla kontaktów oznaczonych jako L&S (z gwiazdką)
4 – AUTO INT (Auto Interrogation) – automatyczna identyfikacja „swój-obcy” w ustalonych parametrach
5 – EXP (Expand) – powiększenie obrazu wokół oznaczonego celu L&S
6 – IFF – ustawienie azymutu (szerokości) automatycznej identyfikacji między 20, a 140 stopni
7 – IFF – ustawienie zasięgu (odległości) automatycznej identyfikacji od 5 do 100 mil
8 – EL SCALE (Elevation Scale) – ustala obszar skanowania anteny w stopniach: 70×15, 70×30, 70×70
9 – FOV (Field Of View) – włącza żółty prostokąt pola widzenia radaru
10 – IFF – typ automatycznej identyfikacji (

Lockowanie celu

Na ekranie AZ/EL można lockować cele w ten sam sposób, co na ekranie B-Scope.
1.
W tym celu należy uaktywnić ekran radaru przyciskiem Sensor Control Switch Right (lub Left w przypadku zamiany obrazu na monitorach) – w rogu pojawi się zielony diament, a na ekranie żółty kursor radaru.
Wciśnij TDC Depress, by wykonać „miękki” lock i wyświetlić dane L&S (Launch&Steering).
W rogu pojawią się informacje:
VC – prędkość zbliżania
RNG – odległość
HDG – kurs celu
Przyciskiem na drążku NWS możesz przełączać się między kolejnymi wykrytymi kontaktami.
Możesz też wcisnąć dwukrotnie TDC Depress, by wykonać „twardy” lock do trybu STT.

2.
Na głównym ekranie radaru pojawią wszelkie informacje L&S pomimo zalockowania na ekranie AZ/EL.

3.
Zalockowany kontakt będzie widoczny także na ekranie TGP. W tym celu wyświetl obraz z zasobnika celowniczego TGP (FLIR). W razie potrzeby użyj funkcji przybliżania ekranu. Przyciskiem na drążku NWS możesz przełączać cele – jeśli będą w zakresie widoku kamery, będą się także przełączać na TGP.

Zmiana pola widzenia radaru

1.
Możesz regulować pole widzenia radaru (FOV) przyciskami ograniczającymi azymut i liczbę barów na ekranie.

2.
Do zawężania pola widzenia służy też przycisk EL SCALE.

3.
Możesz też precyzyjnie ustalić pole widzenia radaru wciskając TDC Depress i przesuwając kursor w wybrane miejsce za pomocą przycisków/gałki TDC Slew. Puść TDC Depress w wybranym miejscu, a format AZ/EL będzie odświeżał tylko zaznaczony na żółto rejon przed sobą. Obok widać o ile stopni w prawo R i w górę U przesunięte jest pole widzenia.

4.
Kontakty zgrupowane w formacji można wyświetlić w czytelniejszy sposób za pomocą funkcji EXP (Expand).

Auto IFF – automatyczna identyfikacja „swój-obcy”

W formacie AZ/EL kontakty wyświetlane są wyłącznie w formacie HAFU, czyli wstępnie zakwalifikowane jako „swój”, „wróg” lub „nieznany”.

Format AZ/EL pozwala na szybką i automatyczną identyfikację kontaktów, bez konieczności wciskania Sensor Control Switch Down.

L+S INT

1.
Zaznacz opcję L+S INT, by system każdorazowo identyfikował cele oznaczone „miękkim” lockiem Launch&Steer (kontakty z gwiazdką). To domyślna funkcja, włączona od początku. Zidentyfikowane zostaną również najbliższe cele wokół kontaktu L&S. Reszta pozostanie „nieznana”.

2.
W niektórych przypadkach system wyświetli typ zidentyfikowanego samolotu oraz sposób identyfikacji, np. Datalink 16 i C-130.

AUTO INT

1.
Zaznacz opcję AUTO INT, by wszystkie cele w określonych parametrach były automatycznie identyfikowane.

2.
Parametry automatycznej identyfikacji wybieramy przyciskami IFF.
Dolny odpowiada za szerokość azymutu w stopniach, a prawy za zasięg w milach.
Poniżej widać, że identyfikujemy cele:
– w odległości do 40 mil
– w zakresie 140 stopni (70 w lewo i w prawo od środka anteny)

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *