Markpoints – nawigacja SPI – poradnik F/A-18C Hornet

Markpointy w samolocie bojowym to rodzaj punktów nawigacyjnych. Od podstawowych Waypointów różnią się przede wszystkim tym, że bazują na miejscu, na którym skupia się aktualnie wybrany sensor samolotu, np. HUD, zasobnik celowniczy TGP lub radar A/G. Taki punkt w terenie nazywa się SPI, czyli Sensor Point of Interest („punkt zainteresowania sensora”). Markpointy da się również wyznaczyć bez uprzedniego oznaczania punktu sensorem – wtedy staje się nim miejsce, nad którym akurat przelatuje samolot.

Markpoint mogą być wyznaczane przez pilota Ad Hoc, zależnie od sytuacji i w błyskawiczny sposób, za pomocą jednego przycisku. Można nimi oznaczać przyszłe cele do zniszczenia lub punkty orientacyjne w terenie, bez ingerowania w główną trasę lotu i Waypointy. Markpointy mogą posłużyć np. do oznaczenia kilku sąsiadujących ze sobą celów, by niemal w jednoczesnej salwie zniszczyć je bombami JDAM lub Maverickami.

Możemy stworzyć maksymalnie dziewięć aktywnych punktów Markpoints, od M1 do M9. Dziesiąty punkt spowoduje nadpisanie punktu M1 i tak kolejno – jedenasty zastąpi M2 itd. Tworzenie punktów jest proste – wystarczy wcisnąć przycisk na ekranie nawigacji HSI lub sytuacyjnym SA.

Aktywacja punktu Markpoint

Punkty Markpoints działają dokładnie tak samo, jak główne punkty nawigacyjne Waypoints. Utworzony Markpoint aktywujemy na ekranie HSI lub SA klikając strzałkę ekranową w górę lub w dół. Markpointy ustawione są kolejno za Waypointami – zarówno tymi utworzonymi dla misji, jak i wolnymi numerami do wykorzystania.

Takich Waypointów jest w sumie aż 60, więc żeby nie musieć się aż tak długo przeklikiwać, najszybszą drogą do Markpointów jest odliczanie wstecz za pomocą strzałki w dół. Klikamy aż od ostatniego wtedy Waypointa 0 i za nim przejdziemy do Markpointa 9. Stamtąd już tylko parę kliknięć do M1 i innych, jeśli zostały utworzone.

1.
Na stronie HSI lub SA z domyślnymi Waypointami kliknij na strzałkę w dół, aż od punktu nawigacyjnego 0 przejdziesz do Markpointów M9-M1.

2.
Wybrany punkt Markpoint będzie widoczny na HSI jako symbol M z numerem w kółku.

3.
Po wybraniu jednego z utworzonych wcześniej Markpointów, kliknij na WPDSG, by oznaczyć go jako cel, funkcjonujący również jako punkt nawigacyjny/orientacyjny.

4.
Symbol Markpointa zmieni się w romb umożliwiając nawigację według wskazań na HUDzie lub atak wybranym typem uzbrojenia.

5.
W ten sposób, wybierając numer Markpointa oraz wciskając WPDSG, możemy szybko przełączać się pomiędzy namierzonymi wcześniej celami.

Tworzenie Markpointów – HUD

1.
Wybierz tryb atakowania celów naziemnych A/G, bomby jako aktywne uzbrojenie i przejdź do wyboru trybu ataku przyciskiem MODE.

2.
Wybierz tryb AUTO.

3.
Na HUDzie pojawi się symbolika bombardowania w trybie AUTO czyli „kula na łańcuchu” (Ball & Chain). Wciśnij Sensor Control Switch UP, by uaktywnić HUD jako aktywny sensor – w środku Flight Path Marker pojawi się kropka.

4.
Wciśnij TDC Depress, by uaktywynić symbol diamentu pozwalający się przesuwać za pomocą przycisków/gałki TDC Slew. Pojawi się pionowa linia ASL i diament z linii przerywanej.

5.
Naprowadź symbol diamentu na wybrane miejsce. Na monitorze z HSI lub SA wciśnij przycisk Markpointów MK, by utworzyć punkt.

Tworzenie Markpointów – TGP

1.
Uaktywnij TGP na którymś z monitorów DDI. Kontrolując jego kamerę i zasięg przybliżania znajdź interesujący Cię punkt i wciśnij TDC Depress, by krzyż celowniczy na TGP zmienił się diament.

2.
Na monitorze z HSI lub SA wciśnij przycisk Markpointów MK, by utworzyć punkt.

Tworzenie Markpointów – radar A/G

1.
Wybierz tryb bombardowania celów na ziemi A/G lub przełącz radar w tryb SURFACE. Na prawym monitorze pojawi się radar. Upewnij się, że jest aktywny (mały diament w górnym, prawym rogu). Jeśli nie, wciśnij Sensor Control Switch Right (lub Left zależnie od monitora).
Możesz od razu wyznaczyć punkt za pomocą przytrzymania TDC Depress i przesuwania precyzyjnego kursora radaru gałką lub przyciskami TDC Slew.

2.
Bardziej precyzyjny namiar uzyskasz powiększając najpierw obraz funkcją EXP1-EXP3. Dokładniejszą instrukcję znajdziesz w poradniku o radarze A/G.

3.
Miejsce wyznaczone przez precyzyjny kursor radaru A/G jest traktowane jako wyznaczony cel i SPI, czyli Sensor Point of Interest. Na radarze ma teraz symbol X.

4.
Na monitorze z HSI lub SA wciśnij przycisk Markpointów MK, by utworzyć punkt.

Tworzenie Markpointów bez użycia sensora

1.
Kiedy w systemach samolotu nie jest wybrany żaden cel przez żaden sensor, np. podczas lotu w trybie nawigacji NAV, punkt Markpoint zostanie wyznaczony w miejscu bezpośrednio pod przelatującym samolotem, a więc na środku ekranu HSI.

2.
Na monitorze z HSI lub SA wciśnij przycisk Markpointów MK, by utworzyć punkt.

Ściągnij plik PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *